پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه شیوع هایپرتانسیون پولمونری در بیماران همودیالیزی بالاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه 138 بیمار، شامل 86 مرد و 52 زن حضور داشتند. شیوع کلی هایپرتانسیون پولمونری 8.42 % بدست آمد. از میان متغیرها، میانگین سنی بالاتر، مدت دیالیز بیشتر،EF کمتر و میزان آهن سرم کمتر، با هایپرتانسیون پولمونری مرتبط بودند. جنس، دیابت، فشارخون بالا، نوع دسترسی، هموگلوبین، کلسیم، فریتین، TIBC، آلبومین، فسفر، آلکالن فسفاتاز و پاراتورمون ارتباطی با هایپرتانسیون پولمونری نداشتند
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سیما گلمحمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۸۳/۹/۱۰   |   کد طرح: 95624
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.1713.fa
برگشت به اصل مطلب