پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
طراحی و ارزیابی روش HDA-ELISA بر روی لیشمانیوزیس پوستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این تحقیق از بیمارانی با زخم لیشمانیوزیس جلدی،. پس از گرفتن  نمونه از زخم بیماران ، تخلیص DNA به عمل آمد و بهینه سازی شرایط انجام فرآیند تکثیری HDA روی DNAهای استخراج شده از زخم صورت گرفت برای تشخیص نهایی محصول از الیزا تشخیصی توسعه یافته استفاده گردید که  با این روش در تمام نمونه ها با حساسیت و ویژگی بالا انگل لیشمانیا تشخیص داده شد
در مطالعه حاضر به روش HDA-ELISA نیاز به دستگاه ترموسایکلر و تجهیزات پیچیده به حداقل رسیده است. وازطرفی امکان آنالیز هم زمان تعداد زیادی نمونه در این تکنیک به چشم می خورد.

 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر اوغل نیاز جرجانی-عافیه صمیمی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 930708143
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.1878.fa
برگشت به اصل مطلب