پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
استفاده از انگشتان جهت آموزش حالتهای باز، بسته و غیرفعال دریچه کانال های یونی برای درک بهتر دانشجویان می تواند موثر باشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
درک برخی مفاهیم رفتار فیزیولوژیک کانال های یونی دریچه دار  برای دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی به راحتی امکان پذیر نیست. حالتهای مختلف باز، بسته، غیر فعال ، بازشدن مجدد، ریکاوری و سایر مفاهیم مربوطه برای بسیاری از فراگیران مبهم و مشکل ساز است. در مطالعه ای که با هدف استفاده از انگشتان جهت آموزش حالتهای باز، بسته و غیرفعال دریچه کانال های یونی برای مقطع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی انجام شد، نتایج نشان داد کاربرد این روش می تواند در درک و فهم بهتر دانشجویان از حالات مختلف دریچه کانال های یونی و تغییر وضعیت آنها موثر باشد.

 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: استفاده از انگشتان جهت آموزش حالتهای باز، بسته و غیر فعال دریچه کانال های یونی
مجری اصلی: دکتر سید مهران حسینی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۲۵   |   کد طرح: 961222305
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.4686.fa
برگشت به اصل مطلب