پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ارتباط پاسخ های ایمنی لنفوسیتهای T با مراحل بیماری در بیماران مبتلا به سرطان مری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به اختلال پاسخهای ایمنی در بیماران سرطانی و نقش بسیار مهم آنها در بیماری زایی، تشخیص و درمان بیماران، در این مطالعه نشان داده شد که میان انواعی از این پاسخها با تولید برخی ریز RNAها (microRNA) ارتباط مشخصی دیده می شود. در این راستا در این مطالعه دیده شد که این ارتباط می تواند در مراحل متفاوت بیماری به اشکال مختلف باشد که این امر می تواند بیانگر اثر تغییرات پاسخهای ایمنی بر روند بیماری بشمار آید. بر همین اساس استفاده از "روشهای متفاوت ایمنی درمانی" می تواند در انواع بیماران مبتلا به سرطان مری در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علی معماریان - دکتر ایوب خسروی - دکتر بیژن صدیقی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۲۰   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.6188.fa
برگشت به اصل مطلب