پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گناباد
بخور استخودوس در کاهش درد حین ساکشن موثر است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیماران تحت تهویه مصنوعی به‌دلیل عدم توانایی در پاک‌سازی موثر راه‌های هوایی، نیاز به ساکشن لوله تراشه دارند که معمولاً فرآیندی دردناک برای بیمار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بخور استوخودوس بر درد حین ساکشن لوله تراشه در بیماران لوله‌گذاری‌شده در بخش مراقبت ویژه انجام شد. در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده دوسوکور، 60 بیمار اینتوبه‌شده بستری در بخش‌های آی‌سی‌یو جنرال بیمارستان شهید مدرس کاشمر در سال 1395، به‌روش تخصیص تصادفی آسان در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 30 نفر) قرار گرفتند. در گروه آزمون قبل از انجام ساکشن استاندارد، بیماران به‌مدت 5 دقیقه بخور استوخودوس 2% و در گروه کنترل بخور آب مقطر دریافت کردند. 

نتایج این مطالعه نشان می دهد بخور استخودوس در کاهش درد حین ساکشن موثر است ولی در کاهش برونکواسپاسم بعد از آن تاثیری ندارد. همچنین استفاده از بخور استخودوس بر شاخص های همودینامیکی تاثیری ندارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محسن طاهری رزق آبادی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 95/16
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.142.1254.fa
برگشت به اصل مطلب