پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گناباد
احتمالا آسیب DNA در لنفوسیت‌های خون ناجیان غریق بدلیل مواجهه با ترکیبات کلر و موادآلی موجود در آب بیش از سایر افراد می باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کلرزنی به عنوان مهمترین فرآیند گندزدایی برای آب استخرهای شنا به کار برده می شود. اما، همیشه نگرانی در ارتباط با شکل گیری محصولات جانبی گندزدایی در اثر ترکیب کلر با مواد آلی موجود در آب و اثرات آن بر روی سلامتی انسان ها وجود داشته است.
در مطالعه ای پژوهشی که بر روی ناجیان غریق شهرستان گناباد انجام شده نتایج بدست آمده حاکی از آن است که آسیب DNA در لنفوسیت های خون ناجیان غریق بیش از افراد گروه کنترل می باشد. همچنین این میزان آسیب در ناجیان زن نسبت به مرد بیشتر بود، لذا نیاز است ناجیان غریق که روزانه ساعات زیادی در مواجهه با این ترکیبات هستند و میزان آسیب DNA بالاتری را نسبت به سایر افراد دارا می باشند، اقدامات لازم جهت کاهش آسیب را انجام دهند. 

 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه میزان آسیب DNA در لنفوسیت های خون ورزشکاران ناجی غریق استخرهای سرپوشیده با ورزشکاران غیر ناجی غریق
مجری اصلی: محمودرضا متقی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 477/1/پ
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.142.4779.fa
برگشت به اصل مطلب