پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کمپرس سرد و گرم به تنهایی و همراه با کمپرس گیاه ختمی هردو بر احتقان پستان تاثیر دارند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این کارآزمایی بالینی روی 40 زن دچار احتقان پستان  انجام شد. کمپرس سرد و گرم به تنهایی و همراه با کمپرس گیاه ختمی هردو بر احتقان پستان تاثیر دارند اما استفاده از کمپرس گیاه ختمی باعث کاهش زمان رفع علائم احتقان پستان می‌شود.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.142.512.fa
برگشت به اصل مطلب