پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ترکیب قارچی پاتولین: گزینه ای احتمالی برای مهار رشد سلولهای سرطانی سرویکس و کولورکتال

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پاتولین یک سم قارچی است که توسط برخی مخمرها مانند آسپرژیلوس و پنی سیلیوم تولید و موجب مسمومیت قارچی در حیوانات و انسانها می شود. شواهد داده ای زیادی در مورد توانایی ضد سرطان این ماده در دست نیست.
در این پژوهش
برای اولین بار اثر سیتوتوکسیک پاتولین بر روی دو رده سلول سرطانی کولورکتال و سرویکس بررسی شد. نتایج نشان داد که پاتولین اثر مهاری قوی بر رشد سلول های سرطانی دارد و این کار را از طریق القای آپوپتوز انجام می دهد.
با توجه به حساسیت بالای سلول های سرطانی در مقایسه با حساسیت کمتر سلول های نرمال به این ماده، پاتولین می تواند گزینه ای برای مهار رشد تومورهای سرطانی سرویکس و کولورکتال در مدل های انسانی باشد

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر سیتوتوکسیک پاتولین بر روی سه رده سلول سرطانی
مجری اصلی: دکتر جواد اختری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۳۱   |   کد طرح: 1519
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.145.3422.fa
برگشت به اصل مطلب