پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تشخیص استرونژیلوئیدس استرکورالیس با استفاده از روش های مختلف انگل شناسی و مولکولی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
استرونژیلوئیدس استرکورالیس عمدتا یک عفونت بدون علامت بوده و تشخیص عفونت های نهفته بسیار مشکل می باشد. این انگل یکی از چالش های بزرگ مراکز توانبخشی است. به علت خصوصیت هر کدام از روش های تشخیصی، این مطالعه با هدف تعیین و معرفی بهترین روش تشخیصی و کاربردی برای این انگل در یکی از این مراکز انجام شد. نتایج حاصل نشان داد روش بائرمن بیشترین موارد مثبت را در بین روش های مختلف به کار برده شده حتی زمانی که فقط یک بار نمونه گیری انجام شد را نشان داد. بهتر است آزمایشگاه های تشخیص طبی از این روش ساده و کم هزینه در مواردی که به این انگل مشکوک هستند استفاده کنند.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: فراوانی استرونژیلوئیدس استرکورالیس با استفاده از روش های مختلف انگل شناسی و مولکولی در مرکز توانبخشی حبیب ابن مظاهر بندرعباس در سال 1395
مجری اصلی: خجسته شریفی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۳   |   کد طرح: 78868
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.147.4165.fa
برگشت به اصل مطلب