پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مصرف شربت دکسترومتورفان در کنار مسکن های دیگر جهت هوشیاری بیشتر و کاهش درد پس از عمل جراحی موثر می باشد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
گیرنده N-methyl-D-aspartate) (NMIDA)) نقش مهمی در ایجاد درد پس از عمل دارد. به نظر می رسد استفاده از آنتاگونیست های گیرنده NMDA مانند دکسترومتورفان اثرات ضد درد اپیوئیدها را تقویت می کند. در این مطالعه، تاثیر تجویز قبل از عمل دکسترومتورفان بر کاهش درد پس از عمل ارزیابی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد مصرف مقدار ۴۵ میلی گرم دکسترومتورفان باعث خواب آلودگی و یا کاهش سطح هوشیاری پس از عمل نشده و حتی تاثیر مثبتی در میزان هوشیاری پس از عمل نیز داشته است. و می توان این دارو را در کنار مسکن های دیگر جهت هوشیاری بیشتر و اثربخشی برای کاهش درد پس از جراحی تجویز نمود.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تاثیر مصرف شربت دکسترومتورفان قبل از عمل جراحی بر میزان درد بعد از عمل جراحی شکستگی باز تیبیا در بیمارستان شهید محمدی بندر عباس در سال ۹۵-۹۶
مجری اصلی: علیرضا عبدالله زاده بقایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۹   |   کد طرح: 79091
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.147.4815.fa
برگشت به اصل مطلب