پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی اسفراین
پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسفراین پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسفراین راه اندازی گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسفراین به منظور اطلاع رسانی نتایج پژوهشهای سلامت محور  به مخاطبان گرامی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین راه اندازی گردید.لطفا منتظر اخبار مربوطه باشید.
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.150.188.fa
برگشت به اصل مطلب