پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی اسفراین
ویتامین C بصورت واضح باعث افزایش غلظت آلبومین و پروتئین توتال در کبد موش سوری می گردد ویتامین C بصورت واضح باعث افزایش غلظت آلبومین و پروتئین توتال در کبد موش سوری می گردد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 نتایج این مطالعه نشان داد که  درمان با همه غلظت های تجویز شده در این مطالعه باعث افزایش آلبومین و پروتئین توتال در گروههای موشی  هیپرتیروئیدی شده توسط دارو گردید.
بنابراین نتیجه گیری می شود که ویتامینC باعث بهبود عملکرد کبد در موش های هیپوتیروئیدی در دوران نوزادی و نوجوانی گردید که پیشنهاد میشود اثرات آن بدلیل اثرات محافظتی آن در مقابل صدمات اکسیدانی بافتی می باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مهدی اسماعیلی زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۳/۱   |   کد طرح: IR.ESFARAYENUMS.REC.1394.1
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.150.459.fa
برگشت به اصل مطلب