پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی آبادان
معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان مکان یابی استقرار بیمارستان های صحرایی با استفاده از روش ماتریس لئوپولد : یکی از روش های ارزیابی چند گزینه با یکدیگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بیمارستان های صحرایی با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در فوریت ها و بلایا مستقر می شوند. همچنانی که می توانند محلی برای ارائه خدمات باشند لیکن استقرار نامناسب آنها می تواند مشکلاتی را در پراکنده کردن بیماری های عفونی پس از بروز حوادث را منجر شود. از این رو مهم است که این مراکز با معیارهای صحیح و با روش صحیح در مناسب ترین مکان ممکن در محل حادثه برپا شوند. این مقاله کوشیده است یک روش علمی برای دسته بندی اطلاعات و معیارها و رتبه بندی و انتخاب بهترین مکان در بین گزینه های موجود را ارائه دهد.

توضیح مهم ترین یافته های نتایج طرح به زبان غیر تخصصی:
این مطالعه به این نتیجه رسیده است که روش ماتریس لئوپولد که یکی از روش های ارزیابی چند گزینه با یکدیگر است این قابلیت را دارد که با تعریف معیارهای مرتبط با بحث انتخاب مکان، بهترین گزینه موجود را انتخاب و پیشنهاد دهد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
نتایج این بررسی قابل ارائه به مراکز مدیریت بحران به عنوان یک روش کاربردی برای انتخاب مکان مناسب استقرار مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی در مواقع بحران می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.152.1375.fa
برگشت به اصل مطلب