پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی آبادان
معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان فراوانی آلودگی با عفونت ویروس هرپس سیمپلکس و سیتومگالو ویروس در آبادان بیشتر از سایر نقاط ایران است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
زنان در محدوده سنی 16 تا 43 سال در این مطالعه شرکت کردند. از 325 زن باردار شرکت کننده در این مطالعه 40 نفر از نظر آنتی بادی علیه ویروس هرپس سیمپلکس -1 و 78 نفر از نظر آنتی بادی علیه ویروس هرپس سیمپلکس -2 و 36 نفر از نظر آنتی بادی علیه سیتومگالوویروس مثبت بودند.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.152.1406.fa
برگشت به اصل مطلب