پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی ساوه
وبلاگ نویسی آموزشی به صورت گروهی برجو روانی اجتماعی کلاس درس و نگرش نسبت به آموزش مجازی در دانشجویان پرستاری تاثیر گذار است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج این تحقیق نشان دادکه  اجرای وبلاگ نویسی باعث جو روانی اجتماعی خوب در کلاس درس می شود و همچنین می تواند باعث بهبود نگرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی وهمچنین بهبود جوروانی اجتماعی کلاس درس شود
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: حمید رضا کوهستانی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 96-02-04-30
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.156.1548.fa
برگشت به اصل مطلب