پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی ساوه
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه وبلاگ نویسی آموزشی به صورت گروهی برجو روانی اجتماعی کلاس درس و نگرش نسبت به آموزش مجازی در دانشجویان پرستاری تاثیر گذار است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در کل نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای وبلاگ نویسی توسط دانشجویان می تواند باعث بهبود نگرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی شود. بنابراین توصیه می شود اساتید از وبلاگ برای طراحی فعالیتهای یادگیری و تلفیق برنامه درسی با فناوری های ااطلاعاتی و ارتباطی از این ابزار بهره گیرند. با توجه علاقه اکثر دانشجویان به وبلاگ نویسی می توان در دروس مختلف از طریق تشویق دانشجویان به تحقیق و نوشتن مقاله در وبلاگ و ترتیب دادن مسابقه وبلاگ نویسی انگیزه لازم را در آنها برای بیان افکار و بروز خالقیت فراهم کرد . اساتید نیز می تواند حتی بخشی از نمره مستمر را به این گونه فعالیت ها بخصوص در زمینه کارهای گروهی اختصاص دهد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: حمید رضا کوهستانی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 96-02-04-30
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.156.1548.fa
برگشت به اصل مطلب