پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی ساوه
کاهش طول مدت زایمان در وضعیت لیتاتومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی مطالعه انجام شده بر روی طول مدت زایمان در زنان نخست زا مشخص گردیده است که بکارگیری وضعیت های مختلف زایمانی بر طول مدت مرحله دوم زایمان تاثیر داشته و از بین دو وضعیت انتخابی، وضعیت لیتاتومی نسبت به نشسته ، با کاهش طول مدت زایمان  همراه می باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.156.597.fa
برگشت به اصل مطلب