پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی ساوه
کاهش طول مدت زایمان در وضعیت لیتاتومی(خوابیده به پشت) نسبت به نشسته در طول مدت مرحله دوم( در دو فاز نهفته و فعال ) زایمان در زنان نخست

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی مطالعه انجام شده بر روی طول مدت زایمان در زنان نخست زا مشخص گردیده است که بکارگیری وضعیت های مختلف زایمانی بر طول مدت مرحله دوم زایمان تاثیر داشته و از بین دو وضعیت انتخابی، وضعیت لیتاتومی (شکلی از پوزیشن خوابیده به پشت است و با این تفاوت که زانوها خم شده ) نسبت به نشسته ، با کاهش طول مدت زایمان  همراه می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی مقایسه ای تاثیر بکار گیری وضعیت های خوابیده به پشت (لیتاتومی) و نشسته بر طول مدت مرحله دوم( در دو فاز نهفته و فعال )زایمان در زنان نخست زا.
مجری اصلی: مهری رضایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۵   |   کد طرح: 95-10-02-24
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.156.597.fa
برگشت به اصل مطلب