پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی مراغه
حساس سازی سلول های سرطانی کبد HepG2 با استفاده از خاموش سازی ژن p53R2 به وسیله siRNA اختصاصی در مقابل داروی دوکسوروبیسین Suppression of p53R2 gene expression with specific

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در این مطالعه مشخص شد که خاموش سازی ژن p53R2  به تنهایی اثرات مهاری شدید بر رشد سول های سرطانی  HepG2 دارد. از طرفی دیگر باعث القا خود به خودی آپوپتوز در این سلول ها می شود. siRNA اختصاصی p53R2 اثرات سیتوتوکسیک دوکسوروبیسین را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. نتایج مطالعه ما پیشنهاد می دهد که خاموش سازی ژن p53R2 با استفاده از  p53R2 اختصاصی می تواند مکمل درمانی بسیار مناسبی برای شیمی درمانی باشد.


مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر بهمن یوسفی، آکو عظیمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۲   |   کد طرح: 323/دا/64
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.161.1988.fa
برگشت به اصل مطلب