پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- انستیتو پاستور ایران
معاونت تحقیقات و فناوری ارزیابی داروی ضد مالاریایی جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مالاریا مهمترین بیماری انگلی و یکی از مشکلات مهم بهداشتی در بسیاری از کشورها به ویژه در مناطق گرمسیری است. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، 3 بیلیون نفر در مناطق مالاریا خیز زندگی می کنند و این بیماری سالانه حدود 400000 نفر قربانی می گیرد که بیشترین قربانیان را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند. با وجود استفاده از روش های کنترلی، در بسیاری از کشورهای گرمسیری، همچنان بیماری مالاریا به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای عفونی در سطح جهانی مطرح می باشد. در راستای کنترل، حذف و ریشه کنی این بیماری، تیم های تحقیقاتی در سراسر جهان به دنبال دستیابی به واکسن، حذف ناقل و کشف داروهای جدید و موثر می باشند. از آنجائیکه تهیه واکسن دشوار، پرهزینه و زمان بر است و حذف ناقل تا به امروز خیلی موفقیت آمیز نبوده، در نتیجه بهترین گزینه در سطح جهانی دستیابی به داروهای جدید و موثر در پیشگیری و درمان می باشد. از طرفی سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که با روند سریع گرم شدن زمین تعداد افراد مبتلا طی سال های آتی افزایش چشمگیری خواهد یافت. بنابراین دستیابی به داروی ضد مالاریایی ارزان بی خطر از اولویتهای سازمان بهداشت جهانی می باشد.
در این مطالعه، طراحی و سنتز مشتقات جدید با خاصیت ضد پلاسمودیومی با ادغام حلقه های فعال کینازولین و آکیریدین با بخش فعال 5-نیترو هتروآریل متیلیدن هیدرازین، انجام شد و سپس بررسی اثر ضد پلاسمودیومی آنها بر روی گونه فالسیپاروم و سویه HB3در شرایط برون تنی انجام شد. نتایج نشان داد که همگی ترکیبات سنتز شده دارای خاصیت ضد پلاسمودیومی بودند و ماده G (1-(7-chloroquinolin-4-yl)-2-((5-nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazine) با دارا بودن حلقه کینولین موثرترین دارو بود. امید است که بتوان با بررسیهای تکمیلی از این ترکیبات در آینده جهت توسعه داروی مالاریایی موثر و ارزان بهره برد.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثرات ضد پلاسمودیومی مشتقات سنتز شده 5- نیترو هتروآریل متیلیدن هیدرازینیل هترو آریل ها در شرایط برون تنی
مجری اصلی: اکرم ابویی مهریزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۱   |   کد طرح: 852
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.165.1292.fa
برگشت به اصل مطلب