پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- تازه‌های پژوهش
پلی پیل: افقی نو در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | 

شواهد نشان می دهد که شیوع و بار ناشی از مرگ و ناتوانی به دلیل بیماری های قلبی عروقی در کشور ما به شدت رو به افزایش است. مداخلات در سطوح ملی و استانی برای پیشگیری از این دسته بیماری ها ضرورت دارند. اصلاح شیوه زندگی مهم ترین مداخله برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و کنترل عوامل خطر آنها محسوب می شود. سیاست های ملی و استانی بدین منظور در وزارت بهداشت و درمان در شرف تدوین و اجرا هستند. طبق مطالعات متعددی که اخیرا در پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در استان گلستان در شمال شرقی ایران انجام شده، مصرف مجموعه ای از داروهای آسپیرین، داروهای ضد فشارخون، و داروهای کاهنده چربی خون می توانند تا ۵۰٪ از مرگ و میر بیماری های قلبی- عروقی را کاهش دهند. در همین راستا، قرصی حاوی مجموع این داروها با نام «پلی پیل» در کشور ما تولید شده است. این قرص ترکیبی، در مطالعه پلی ایران در استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر آن بر کاهش فشار خون و چربی خون به اثبات رسیده و هیچ عارضه قابل توجهی ندارد. این قرص توسط سازمان غذا و دارو در ایران تایید شده و برای اولین بار در جهان، در کشور ما به تولید انبوه رسیده است. کارآیی این قرص در پیشگیری ثانویه در بیماران با سابقه قلبی- عروقی و در پیشگیری اولیه در افراد غیربیمار در معرض خطر بالای ۵۰ سال به اثبات رسیده است. پیش بینی می شود که در صورت دسترسی و مصرف این قرص در سطح جامعه، میزان رعایت دستورات دارویی افزایش یافته و بروز و مرگ و ناتوانی ناشی از این بیماری ها تا حدود زیادی در جامعه ایران کاهش پیدا کند.

منابع و مآخذ:

1. Malekzadeh F, Marshall T, Pourshams A, Gharravi M, Aslani A, Nateghi A, et al. A pilot double-blind randomised placebo-controlled trial of the effects of fixed-dose combination therapy (polypill) on cardiovascular risk factors. Int J Clin Pract. 2010;64(9):1220-7. [Abstract in PubMed] [Fulltext]

2. Sepanlou SG, Farzadfar F, Jafari E, Danaei G. Cardiovascular disease prevention using fixed dose pharmacotherapy in iran: updated meta-analyses and mortality estimation. Archives of Iranian medicine. 2012;15(9):531-7. Epub 2012/08/29. [Abstract in PubMed] [Free Fulltext]

3. Ostovaneh MR, Poustchi H, Hemming K, Marjani H, Pourshams A, Nateghi A,et al. Polypill for the prevention of cardiovascular disease (PolyIran): study design and rationale for a pragmatic cluster randomized controlled trial. Eur J Prev Cardiol. 2015;22(12):1609-17. [Abstract in PubMed] [Fulltext]

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.60.14.fa
برگشت به اصل مطلب