پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- اخبار پژوهش‌ها
ارتباط عدم مصرف صبحانه در دانش آموزان با مشکلات روحی و رفتارهای خشونت‌آمیز آن‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | 

ارتباط عدم مصرف صبحانه در دانش آموزان با مشکلات روحی و رفتارهای خشونت‌آمیز آن‌ها

این مطالعه که در پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین 14880 دانش آموز 18-6 ساله که به طور تصادفی خوشه ایی از 30 استان کشور انتخاب شده بودند انجام گرفت و ارتباط مصرف صبحانه با مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز را مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز به طور معنی داری در میان دانش آموزانی که صبحانه مصرف نمی کردند بیشتر از دانش آموزانی که به  طور مرتب صبحانه مصرف می کردند بود.

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.89.17.fa
برگشت به اصل مطلب