• با بکارگیری نانوذرات اکسید گرافن، میدان مغناطیسی و لیزر مادون قرمز نزدیک، می‌توان مانع از افزایش اندازه تومور گردید.
  • انجام ورزشهای منظم هوازی زیربیشینه در مبتلایان بیماری ایسکمی‌ قلبی می‌‌تواند منجربه افزایش سطح سرمی اینترلوکین وکاهش عودحملات‌ گردد.
  • تولید قطعات scfv آنتی بادی با استفاده از تکنیک phage display علیه ماکر سرطانی Fzd انجام شد که می تواند باعث مهار رشد و تکثیر سلول های سرطان سینه شود.
  • هنردرمانی مبتنی بر مرور زندگی: درمانی غیر دارویی برای سالمندان با نشانه های بروز افسردگی
  • کروسین (یکی از مواد موثره زعفران) می تواند در درمان بیماری سرطان و جلوگیری از متاستاز مورد استفاده قرار بگیرد.
  • حجامت و ماساژ بیمه می شوند
  • نتایج تازه‌ مهمترین مطالعه جهانی بار بیماری‌ها سال 2016

آخرین اخبار پایگاه

 بیشتر

بایگانی بخش ویژه سیاستگذاران درمانی

بایگانی بخش ویژه سیاستگذاران پژوهشی

بایگانی بخش ویژه مردم و رسانه ها

بایگانی اخبار ویژه متخصصان و پژوهشگران

بخش های ویژه اخبار را به صورت دسته بندی شده در اختیار گروه های مخاطب مشخص قرار می دهند.