مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: سایر موارد:
:: تفاوت معنی داری بین انتظارات و ادراکات بیماران در تمامی ابعاد مدل سروکوال وجود دارد - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تولید علم در دانشگاه‌های شهرستان سنندج گرچه سیر صعودی دارد، اما از میانگین کشوری کمتر است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: استفاده از سی تی اسکن با وضوح بالا (HRCT) در مسیر درمانی پنوموتوراکس خود به خودی مفید است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -
:: پرداختن به موضوع معنویت در بین دانشجویان حائز اهمیت است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -
:: سطح سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس (ام اس )و افراد غیرمبتلا تفاوت نداشت. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: کارایی مبتنی بر تکنیک اقتصاد سنجی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در وضعیت مناسبی قرار ندارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: گیاهان دارویی مؤثر بر پیشگیری و درمان سرطان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: رفتار مدرسین بر میزان یادگیری بالینی تاثیر دارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: کارایی بیومس کلزا در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: لزوم توجه به مدیریت دانش در دانشگاه ها - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: پیش بینی گرایش به باروری و بعد خانوار بر اساس عوامل اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در زنان 15 تا 45 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی جهرم - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: موانع اجرای برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های شهرستان جهرم - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: تحلیل آماری طلاق - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی یکی از سازمان های بزرگ در کشور می باشد در این وضعیت بدون هماهنگی مناسب و ایجاد ارتباطات منطقی میان وظایف - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: ارزیابی آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان کارورز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: کاربرد مدل رگرسیون منطقی برای بررسی عوامل مرتبط با افسردگی شغلی در کارکنان ذوب آهن اصفهان - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: تحلیل بیزی مدل هاردل و کاربرد آن در شناسایی برخی عوامل موثر بر تعداد حملات بیماران مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: ارتباط معنادار بین ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ با اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در بین کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - ۱۳۹۶/۱۲/۲ -
:: در حدود نیمی از طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد طی سال های 88-86 به صورت مقاله در مجلات انتشار یافته اند. - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -
:: اوقات فراغت بیماران ام‌اس در ایران به 6 عامل اجتماعی، فردی، جسمانی، هنری-فرهنگی، معنوی/مذهبی و آموزشی بستگی دارد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: متفورمین دارای خواص ضد تشنج و ضد صرع است. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: ایجاد مدل حیوانی تجربی جدید بیماری بیلی روبین انسفالوپاتی (کرنیکتروس) - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: بین وضعیت تحصیلی با راهبردهای فراشناختی و میزان گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: بهای تمام شدۀ خدمت دیالیز در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کردستان و میزان تعرفۀ سازمان‌های بیمه‌گر با هم فاصله داشته است. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ -
:: تکنولوژیستهای اتاق عمل از مباحث ایمنی و حقوق بیمار آگاهی خوبی دارند. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -
:: عصاره هیدرو الکلی صمغ گیاه آنغوزه بر لیشمانیازیس جلدی ( لیشمانیا ماژور) در موش سوری تاثیر چندانی ندارد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ -
:: عفونت هلیکوباکتر پیلوری همراه با پلی مورفیسم Thr399I1e که با افزایش سطح سرمی α TNF- همراه می باشد میتواند خطر ابتلا به زخم گوارشی را افزایش دهند. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ -
:: اثر حفاظتی گاز هیدروژن بعد از مواجهه هم زمان با نویز و مونوکسید کربن از افت شنوایی جلوگیری می نماید. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -
:: بررسی مقایسه ای پروتئوم سرم بیماران مبتلا به هیداتیدوزیس و افراد سالم با استفاده از الکتروفورز دو بعدی - ۱۳۹۶/۱۱/۷ -
:: با اندازه گیری اشباع اکسیژن بافت مغز و اشباع اکسیژن مخلوط وریدی می توان اختلالات شناختی بعد از عمل قلبی ریوی را کاهش داد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲ -
:: استراتژی ممیزی و بازخورد به همراه برنامه های آموزشی، به عنوان مداخله مناسب جهت بهبود رفتار دستوردهی تست های غیر ضروری پزشکان موثر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ -
:: بیماریهای وستیبولار محیطی بر عملکرد کوپولار- اندولنف تاثیر دارند. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: افزایش آنزیم های کبدی ارتباط مستقیم با مرگ و میر بیماران در بخش مراقبت ویژه ندارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: کفی های کامپیوتری تفاوتی در توزیع فشار نسبت به کفی پیش ساخته ندارند. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: سیستم طبقه بندی توانایی خوردن و آشامیدن در کودکان مبتلا به فلج مغزی برای اولین بار در ایران در شهر اراک انجام شد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: اکثر دانشجویان نسبت به کار در رشته تحصیلی خود رضایت دارند - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: بیشترین رضایت شخصی با میزان ترخیص مربوط به بخش اورژانس و کمترین مربوط به بخش انکولوژی است. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: The Impact of Health Transformation Plan on Out-of-Pocket Payment in Iran - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه بالاتر از حد میانگین است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: بین مصرف چای و افسردگی در سالمندان ارتباط وجود دارد - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: انتقال آشپزخانه به خارج از بیمارستان، نتایج قابل توجهی در بهبود عملکرد بیمارستان دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: استفاده از مدل گردش ابزار جراحی در بیمارستان، نقص و خرابی ابزارها را در اتاقهای عمل کاهش می دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: استفاده از مدل مدیریت موجودی بانک خون موجب استفاده بهینه از خون اهدایی می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: استفاده از مدل سنجش عملکرد اساتید پزشکی، باعث بهبود عملکرد بیمارستان و رضایتمندی بیماران می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: ایجاد و استقرار مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد باعث بهبود عملکرد بیمارستان ها می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: به کار گیری سبک رهبری مناسب سرپرستاران، نقش موثری در خود اظهاری خطاهای بالینی پرستاران دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: بررسی و مقایسه عملکرد روانی کلامی در سالمندان سالم دوزبانه(عربی-فارسی)و تک زبانه - ۱۳۹۶/۱۰/۴ -
:: بررسی تاثیر تخصیص تصادفی در ایجاد تعادل متغیرهای پایه در کارآزمایی بالینی: یک مطالعه شبیه سازی - ۱۳۹۶/۱۰/۴ -
:: انجام طرح کشوری غربالگری دیابت نوع دو در شهرستان مهاباد هزینه اثربخش بوده است. - ۱۳۹۶/۹/۲۰ -
:: عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان ستاد معاونت های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در حد متوسط می باشد. - ۱۳۹۶/۹/۱۴ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1