مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بهداشت حرفه ای:
:: آموزش ازطریق کارتِ بازی می تواند نقش موثری درارتقای آگاهی ورفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان کودکان داشته باشد. - ۱۳۹۸/۶/۲۷ -
:: بین شاخص های استرس گرمایی در مجتمع کک سازی و پالایشگاه شهرستان زرند در سال همبستگی وجود داشت. - ۱۳۹۸/۴/۵ -
:: نانو اکسید روی بارگذاری شده در زئولیت طبیعی بر میزان تشکیل بیوفیلم سوش های استافیلوکوکوس اورئوس وکلبسیلا پنومونیه، در شرایطin vivo & in vitroنسبت - ۱۳۹۸/۴/۴ -
:: سندرم ساختمان بیمار فراوانی نسبتا بالایی در کارکنان بیمارستان بهشتی کاشان داشت. - ۱۳۹۸/۴/۴ -
:: می‌توان از الگوریتم های شبکه عصبی در جهت وزن دهی و مدلسازی فاکتورهای اصلی شاخص های گرمایی استفاده کرد. - ۱۳۹۸/۴/۱ -
:: نگرش ایمنی در کارکنان فوریت‌های پزشکی شهرستان سنندج در سطح پایین قرار دارد. - ۱۳۹۸/۴/۱ -
:: اختلالات ناشی از نوبت کاری در شیفیت عصر و سپس شیفت شب بیشتر بود. - ۱۳۹۸/۴/۱ -
:: وضعیت بهداشت محیط مدارس بر حسب جنبه های مختلف بهداشتی، بخصوص کیفیت هوای داخل ساختمان می‌تواند بر سلامت و یادگیری دانش آموزان تاثیر بگذارد. - ۱۳۹۸/۳/۲۶ -
:: انعقاد الکتریکی با الکترود­های آهن گالوانیزه و آلومینیوم می‌تواند روش مؤثری برای حذف باکتری‌های کلی فرم از فاضلاب بیمارستانی باشد. - ۱۳۹۸/۳/۲۶ -
:: بخش ICU بیمارستان شهید رجایی آلوده‌ترین هوا را از نظر میکروارگانیسم‌های کل و قارچ‌ها داشت. - ۱۳۹۸/۳/۲۲ -
:: افزایش امکان پیش بینی و کنترل حوادث ناشی از خرابکاری در صنایع حساس کشور - ۱۳۹۸/۳/۲۲ -
:: هورمون پاراتورمون و اینترلوکین 10 می‌توانند اثر التهابی اینترلوکین 17 را کاهش دهند. - ۱۳۹۸/۳/۱۸ -
:: شیوع چند دارویی در میان سالمندان بالا بود. - ۱۳۹۸/۳/۱۸ -
:: بین سطح سرمی ویتامین دی و سقوط در سالمندان ارتباط وجود نداشت. - ۱۳۹۸/۳/۱۸ -
:: شاخص های مختلف رضایت شغلی می‌توانند بر جو ایمنی کارکنان تاثیر گذار باشند. - ۱۳۹۸/۳/۴ -
:: مواجهه طولانی مدت کارگران با صدا می‌تواند بر عملکرد ذهنی آنان تاثیر منفی داشته باشد و باعث تعداد خطا های بیشتر شود. - ۱۳۹۸/۲/۱۱ -
:: میزان آلودگی صوتی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیاز به کنترل دارد. - ۱۳۹۸/۲/۲ -
:: با انجام مداخلات ارگونومیک ساده در مشاغل گاوداری تا حد قابل توجهی ریسک فاکتورهای عوارض اسکلتی عضلانی در کارگران می‌تواند قابل کنترل باشد. - ۱۳۹۸/۱/۳۱ -
:: افت شنوایی یکی از اختلالات شایع مواجهه با صوت است - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: آموزش صحیح مادران می‌تواند تغذیه تکمیلی کودکان را بهبود بخشد. - ۱۳۹۸/۱/۱۹ -
:: پروژه کوهورت سلامت سالمندی در زمینه های وضعیت تغذیه، بررسی کامل چشم و دندان و ارزیابی سلامت در مورد طب سنتی ایران انجام شد. - ۱۳۹۸/۱/۱۹ -
:: چاقی مرکزی می‌تواند هنوز به عنوان یک عامل خطر مهم در مرگ و میر سالمندان مبتلا به دیابت محسوب شود. - ۱۳۹۸/۱/۱۷ -
:: ایمنی درحفاظ گذاری دستگاهها ماشین آلات و ایمنی حریق و نظارت بر استفاده وسایل و لوازم حفاظت فردی در حین کار از اولویتهای بهداشت حرفه‌ای است. - ۱۳۹۸/۱/۶ -
:: الگوریتم ابزاری مناسب وقدرتمند جهت پیش‌بینی و مدلسازی افت‌شنوایی می‌باشد. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -
:: مواجهه توام با صدا و سرب می تواند باعث افت شنوایی بیشتری نسبت به مواجهه تنها با صدا و یا سرب شود. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -
:: پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی دانشگاه ها می‌تواند ابزار مناسبی برای اعتبارسنجی جو ایمنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -
:: مقدار فاکتورهای استرس اکسیداتیو در بزاق افراد سیگاری بیشتر از افراد غیر سیگاری است. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ -
:: ضعف عضله کواردیسپس با خطر افزایش حملات سقوط در سالمندان همراه است. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ -
:: نسخه فارسی پرسشنامه COMDQ از روایی و پایایی مناسب برخوردار می باشد. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ -
:: میان ژن پلی مورفیسم و اختلالات شناختی خفیف ارتباط وجود دارد. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ -
:: اختلالات عضلانی- اسکلتی یک عامل خطر برای سلامتی خیاطان در شهر کرمانشاه است. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ -
:: با استفاده از سیستم‌های تصفیه هوا شانس انتقال عفونت‌های باکتریایی مرتبط با مراقبت‌های درمانی کاهش یافت. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ -
:: ورزش های ایروبیک و مقاومتی بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی اثر مثبت داشت. - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ -
:: بین استرس شغلی و کیفیت زندذگی کاری ارتباط وجود دارد - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ -
:: استفاده از سیستم های هشدار دهنده خودکار ریسک حوادث قطار را تا سطح قابل قبولی کاهش می دهد - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ -
:: کیفیت زندگی کاری پرستاران با فرسودگی در آنها مرتبط بود. - ۱۳۹۷/۱۲/۸ -
:: صدا وارتعاش باعث اختلال در خواب کارگران می شود - ۱۳۹۷/۱۲/۴ -
:: فرایند اصلاح کربن فعال به کمک پلاسمای سرد باعث افزایش ظرفیت جذب سطحی بخارات تولوئن گردید. - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ -
:: از بین محورهای راهبردی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص راهبردی اجرا به عنوان اولویت اول تعیین شد. - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ -
:: بیشترین فراوانی شیوع رفتار پرخطر در نوجوانان، انجام رفتارهای پرخاشگرانه و ارتباط با جنس مقابل بود. - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ -
:: بین افسردگی و سردرد در سالمندان شهر امیرکلا ارتباط مستقیم وجود داشت. - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -
:: روش تلفیقی ازن- فراصوت جهت حذف باقی‌مانده آفت‌کش‌های دیازینون و کلرپیریفوس، روشی کارا و مناسب در گوجه فرنگی و خیارمی‌باشد - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ -
:: بیشترین حوادث و فوریت های پزشکی چند سال گذشته شهرستان گناباد حوادث مربوط به حمل و نقل بوده است. - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ -
:: مایعات یونی می‌توانند بخارات مضر تولوئن از هوای محیط کار جذب و حذف کنند. - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ -
:: ارتباط مستقیمی بین کیفیت خواب با آزردگی صوتی وجود داشت. - ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -
:: کارایی گوش های حفاظتی درکاهش صدا چگونه است؟ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ -
:: ریسک حریق در بیمارستانها چه میزان است؟ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ -
:: شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بالا بود. - ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -
:: بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی افراد با آزردگی صوتی ارتباط مستقیمی وجود داشت. - ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -
:: بیشترین میزان خطای انجام شده توسط دانشجویان در اتاق عمل عدم رعایت تکنیک استریل گزارش شده بود. - ۱۳۹۷/۱۰/۹ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1