مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بهداشت محیط:
:: فرآیند ترکیبی انعقاد شناورسازی الکتریکی می‌تواند روشی مقرون به صرفه در حذف آلاینده‌های صنایع کارواش باشد. - ۱۳۹۸/۶/۲۳ -
:: از نانوکامپوزیت ZnO/Fe3O4 برای تخریب سونوکاتالیستی آفت کش پاراکوات در محلول آبی استفاده شد. - ۱۳۹۸/۶/۱۶ -
:: حسگرهایی برپایه ریز صفحات گرافنی قادر به تشخیص آلاینده های موجود در آب طبیعی می باشند. - ۱۳۹۸/۶/۳ -
:: فرایند نانوفتوکاتالیستی، آلاینده دیکلوفناک را بطور کامل از آب حذف می کند. - ۱۳۹۸/۶/۳ -
:: برای حذف یون جیوه از محیط های آبی، می‌توان از جاذب مغناطیسی بر پایه نانوذرات مغناطیسی با لایه های هیدروکسید فلزی دوگانه استفاده نمود. - ۱۳۹۸/۵/۲۶ -
:: پراکنش آلاینده‌های اکسید و دی‌اکسید نیتروژن به ترتیب در نقاط مرکزی جنوب و نقاط شمال شهر تهران غلظت بالایی دارد - ۱۳۹۸/۵/۲۶ -
:: غلظت ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق در پایانه های مسافربری برون شهری تهران در زمستان 1395 و تابستان 1396 بالاتر از حد استاندارد بود. - ۱۳۹۸/۵/۱۹ -
:: تنباکو، زغال و دود ناشی از استعمال قلیان حاوی مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین و سرطان زا بود. - ۱۳۹۸/۵/۱۹ -
:: دو ماده آفت کش کلرپرینوس و دی کلرووس در تابستان و پاییز بیش از سایر فصلها در آب وجود دارد - ۱۳۹۸/۵/۹ -
:: در هیچ یک از مراکز بهداشتی و درمانی شهر محمود آباد در سال1396جایگاه موقت ویژه پسماندهای پزشکی به صورت مناسب و دارای شرایط لازم وجود نداشت. - ۱۳۹۸/۵/۵ -
:: برای جلوگیری از رفتار رها کردن فیلتر سیگار در محیط زیست، باید به عوامل فردی، اجتماعی و ساختاری توجه نمود. - ۱۳۹۸/۴/۱۵ -
:: پیش تصفیه آب دریاچه‌ها و رودخانه‌ها با ازن – فراصوت باعث کاهش عمده ای در مواد آلی و کدر آب خواهد شد. - ۱۳۹۸/۴/۱۵ -
:: تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه بابل به روش نیزار طبیعی تو سط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گلستان و بابل انجام شد. - ۱۳۹۸/۴/۱۲ -
:: آبهای زیرزمینی اطراف دریاچه ارومیه از جنبه بررسی فلزات روی و نیکل برای مصرف شرب قابل استفاده بود. - ۱۳۹۸/۴/۱۱ -
:: میزان سرب در شیرهای عرضه شده در سطح شهر شاهرود در محدوده استاندارد بود. - ۱۳۹۸/۴/۱۱ -
:: فرایند الکتروشیمیایی به کمک الکترود فولاد زنگ نزن می تواند در تصفیه موثر ، سریع و مطمئن آبهای آلوده به دترجنت ها نقش موثری داشته باشد - ۱۳۹۸/۴/۴ -
:: پارانیتروانیلین به دلیل خاصیت سمیت، سرطان زایی و جهش زایی از آلاینده های مقدم و مهم در آب گزارش شد. - ۱۳۹۸/۴/۳ -
:: از نانوکاتالیست اکسید روی/اکسید گرافن احیا شده برای تخریب فتوکاتالیستی آفت کش پاراکوات در محلول آبی و تحت نور فرابنفش استفاده شد. - ۱۳۹۸/۴/۲ -
:: کربن فعال پوشش داده شده با نانوتیوب کربن سنتز و کارایی مناسبی در حذف سیپرو فلوکساسین از محلول های آبی داشت. - ۱۳۹۸/۴/۲ -
:: نانوجاذب مگنتیت گرافن اکساید اصلاح شده با پلی اتیلن ایمن، راندمان و ظرفیت جذب بالایی در حذف سرب و کادمیوم از محیط آبی داشت. - ۱۳۹۸/۴/۲ -
:: میزان آلودگی میکروبی آبمیوه های سنتی شهر قزوین در حد بالایی بود. - ۱۳۹۸/۳/۲۵ -
:: فرایند تصفیه ترکیبی می‌تواند روشی کارآمد و مقرون ‌به‌صرفه نسبت به روش‌های متداول تصفیه موجود جهت حذف آلاینده‌ها از فاضلاب کارواش باشد. - ۱۳۹۸/۳/۲۵ -
:: استفاده از نانو ذرات اکسید نیکل در فعال سازی پراکسید ئیدروژن در حضور امواج فرابنفش در معدنی شدن سفالکسین تأثیر گذار است. - ۱۳۹۸/۳/۲۵ -
:: در هیچ یک از تجهیزات آموزشی مورد استفاده دانشجویان آلودگی اشرشیاکلی جداسازی نشد. - ۱۳۹۸/۳/۲۲ -
:: بیش از 50 درصد از میزها در تجهیزات آموزشی آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند. - ۱۳۹۸/۳/۲۲ -
:: استفاده همزمان از فرایند تلفیقی نانوکامپوزیت فریت مس-اکسید گرافن و اکسنده پرسولفات برای حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین موفقیت آمیز بود. - ۱۳۹۸/۳/۲۲ -
:: از جاذب های بر پایه چارچوب های آلی-فلزی تحت عنوان MFU-4l می‌توان در اندازه گیری مقادیر کم کلرو فنول ها در محیط زیست استفاده نمود. - ۱۳۹۸/۳/۱۸ -
:: پودر کربن فعال تهیه شده از گیاه بولاغ اوتی به عنوان یک جاذب ارزان‌قیمت در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی کارایی مناسبی دارد. - ۱۳۹۸/۳/۱۲ -
:: افزودن باکتری های جدا شده از محیط آلوده به کروم ۶ ظرفیتی بر کشت گیاه در خاک حاوی کروم (VI) راندمان بالایی در کاهش این آلاینده از خاک داشت. - ۱۳۹۸/۳/۷ -
:: نتایج حاصل از حذف بیسفنول A از فاضلاب واقعی میزان حذف بالای 70 درصد را نشان داد. - ۱۳۹۸/۳/۷ -
:: فیلترهای ابرآبدوست و ابرآبگریز بدون نیاز به فشار قادر به جداسازی پیوسته و سریع مخلوط ترکیبات نفت آب از آب های آلوده می باشند. - ۱۳۹۸/۳/۱ -
:: فرایند نانوفتوکاتالیستی کارایی بالایی در حذف آلاینده های دارویی از آب و فاضلاب دارد. - ۱۳۹۸/۲/۲۹ -
:: متوسط غلظت ذرات معلق در هوای حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 بالاتر از مقادیر توصیه شده بود. - ۱۳۹۸/۲/۲۸ -
:: راهبرد کنترل حیوانات ولگرد در شهرستان دامغان تغییر یافته است - ۱۳۹۸/۲/۲۲ -
:: راکتور سپتیک تانک ترکیبی با جریان رو به بالا و آکنده جایگزین مناسبی برای سپتیک تانک های متداول جهت تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک خواهد بود. - ۱۳۹۸/۲/۲۱ -
:: فرایند ترکیبی ازن زنی با بیوراکتور غیرهوازی، یک فرایند موثر در تصفیه لجن های نفتی محسوب می‌شود. - ۱۳۹۸/۲/۱۷ -
:: فرایند های اکسایش فنتون، الکتروفنتون و فتوالکتروفنتون، بازدهی عملکردی بالایی در تصفیه پساب کارخانه روغن زیتون دارند. - ۱۳۹۸/۲/۱۴ -
:: کیفیت بهداشت محیط مدارس شهرستان جیرفت، می تواند با تخصیص بودجه به آموزش و پرورش ارتقاء یابد. - ۱۳۹۸/۲/۱۱ -
:: بخشی از فاضلاب های خانگی بعد از تصفیه و میکروب زدایی،قابل استفاده مجدد در منازل می شود. - ۱۳۹۸/۲/۱۱ -
:: خاک های آلوده با نفت در جنوب ایران به وسیله با کتری های بومی قابل اصلاح است. - ۱۳۹۸/۲/۱۱ -
:: عدم رعایت اصول بهداشتی در اطراف چاه های آب شرب باعث افزایش غلظت آلاینده نیترات و فلورارید می شود. - ۱۳۹۸/۲/۱۰ -
:: فعالسازی پرسولفات(یک ترکب معدنی) با استفاده از اشعه فرابنفش سبب افزایش میزان حذف 2و4-دی نیتروفنل(از آلاینده های تجزیه ناپذیر و سرطان زا)میشود - ۱۳۹۸/۲/۳ -
:: با ساخت نیمه رسانای تحت تابش نور خورشید، می توان نیترات را به سرعت از آب حذف کرد. - ۱۳۹۸/۲/۲ -
:: کربن فعال از هسته خرما در حذف یون‌های فلزات سنگین از محلول آبی مورد استفاده قرار گرفت. - ۱۳۹۸/۲/۲ -
:: جاذب بیولوژیکی ارزان قیمت برای حذف فلزات، از گیاه بومی مالاوا سیلوستریس (پنیرک) تولید شد. - ۱۳۹۸/۱/۳۱ -
:: ساختار آلی فلزی برپایه کادمیوم می‌تواند یک جاذب کارآمد در زمینه حذف یونهای فلزات سنگین از محلول های آبی باشد. - ۱۳۹۸/۱/۳۱ -
:: غشاء اسمز معکوس نانوکامپوزیتی لایه نازک اصلاح شده با نانو زئولیت عملکرد خوبی برای نمکزدایی آب شور داشت. - ۱۳۹۸/۱/۲۸ -
:: نتایج مدل‌ روش کنترل گروهی داده‌ها برای پیش‌بینی حذف رنگ سانست یلو بوسیله کربن فعال تهیه شده از چوب درخت بلوط بهتر از مدل رگرسیون خطی چندگ - ۱۳۹۸/۱/۲۸ -
:: جاذب متخلل با ساختار آلی فلزی برپایه ۱،۱َ-کربونیل دی ایمیدازول و کادمیوم می تواند یک جاذب مناسب برای جذب سطحی رنگ بریلیانت گرین از محلول آبی - ۱۳۹۸/۱/۲۸ -
:: از نیترات آمونیوم بعنوان یک عامل فعال کننده جدید برای تهیه جاذب PWAC برای حذف موثر جیوه(II) از محیط های آب استفاده شد. - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1