مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: اخلاق پزشکی:
:: شیوه تعیین مزاج توسط متخصصین طب سنتی بررسی و ارزیابی شد. - ۱۳۹۷/۷/۲۳ -
:: سلامت معنوی ودرک آن در دانشجویان مامائی - ۱۳۹۷/۷/۱۷ -
:: نگرش کارآموزان، کارورزان و دستیاران تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به شاخص های اخلاق حرفه ای مثبت است. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: به منظور رعایت اصول اخلاقی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه ها و بخش زنان، آموزش کدهای اخلاقی به آنها الزامی است. - ۱۳۹۷/۷/۹ -
:: سلامت معنوی و علائم روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۷/۷/۷ -
:: تاثیر آموزش معنویت درمانی در میزان امیدواری و عزت نفس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۷/۷/۳ -
:: سلامت معنوی و کیفیت خواب درسالمندان - ۱۳۹۷/۶/۳۱ -
:: انتقال اخبار ناگوار یکی از مشکل ترین وظایف پزشکان است که می تواند باعث استرس واختلال عملکرد پزشک شود. - ۱۳۹۷/۶/۲۷ -
:: تجارب بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی - ۱۳۹۷/۶/۲۶ -
:: ارائه خدمات توانبخشی لازم است براساس دستورالعمل اخلاق حرفه ای صورت گیرد. - ۱۳۹۷/۶/۲۵ -
:: مقایسه میزان سلامت معنوی منتج از پرسشنامه ایرانی و خارجی - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی منتخب در دو استان البرز و یزد در سطح متوسط و قابل قبول است. - ۱۳۹۷/۶/۱۴ -
:: آموزش مبتنی بر شناسایی نیازها بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری اثرات مثبتی در پی خواهد داشت. - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: لزوم برنامه ریزی برای تغییر نگرش کارکنان خدمات بهداشتی ؛درمانی در مورد انگ اختلالات روانی - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: همسویی جو اخلاقی بیمارستان از دیدگاه دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی جهرم با میزان شادکامی آنان - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: همسویی جو اخلاقی بیمارستان با میزان استرس درک شده و عزت نفس دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: همسویی امید به زندگی و هوش معنوی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: نیازهای معنوی بیماران بستری از دیدگاه پرستاران - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: آثار و پیامدهای فقهی و حقوقی نسب فرزندان حاصل از درمانهای ناباروری - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: وضعیت خلق و خو و رفتاری کادر درمانی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چگونه است؟ - ۱۳۹۷/۲/۳۱ -
:: تاثیر روش ایفای نقش بر ارتقای مهارتهای اخلاقی در دانشجویان پرستاری - ۱۳۹۷/۲/۲۶ -
:: پزشکان باید در هنگام تصمیم به اطلاع رساندن ابتلای به سرطان به بیماران، توجه به عواملی مانند سن، گرایش های مذهبی و تحصیلات آنها داشته باشند. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: پرسنل اتاق عمل حفظ شان و منزلت بیمار را در روند مراقبت مورد توجه قرار می‌دهند. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: رابطه سلامت معنوی و رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان اداری - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: نگرش پرستاران بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم در مورد دستور عدم احیاء - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: مفهوم تطابق، و شناسایی ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن در بیماران مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: عوامل محیطی اصلی ترین مانع رعایت اخلاق حرفه ای در پرستاران می باشد - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: آگاهی دانشجویان پرستاری از کدهای اخلاقی خدمات بالینی پرستاری - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: کارکردهای اخلاقی آموزش انسان شناسی صدرایی - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: مراجعه کنندگان به مطب‌ها و موسسات خصوصی شهر سنندج از رعایت منشور حقوق بیمار در سال 1395 رضایت دارند. - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: ابزار اندازه‌گیری اخلاق حرفه‌ای در آموزش، برنامۀ ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌ها و سیاست‌های آموزشی برای اساتید و دانشجویان تدوین شد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: علیرغم دیدگاه شرکت‌کنندگان درباره اهمیت اخلاق در آموزش، رعایت آن همراه با چالش است. - ۱۳۹۶/۶/۵ -