مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: اخلاق پزشکی:
:: همسویی جو اخلاقی بیمارستان از دیدگاه دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی جهرم با میزان شادکامی آنان - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: همسویی جو اخلاقی بیمارستان با میزان استرس درک شده و عزت نفس دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: همسویی امید به زندگی و هوش معنوی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: نیازهای معنوی بیماران بستری از دیدگاه پرستاران - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: آثار و پیامدهای فقهی و حقوقی نسب فرزندان حاصل از درمانهای ناباروری - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: وضعیت خلق و خو و رفتاری کادر درمانی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چگونه است؟ - ۱۳۹۷/۲/۳۱ -
:: تاثیر روش ایفای نقش بر ارتقای مهارتهای اخلاقی در دانشجویان پرستاری - ۱۳۹۷/۲/۲۶ -
:: پزشکان باید در هنگام تصمیم به اطلاع رساندن ابتلای به سرطان به بیماران، توجه به عواملی مانند سن، گرایش های مذهبی و تحصیلات آنها داشته باشند. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: پرسنل اتاق عمل حفظ شان و منزلت بیمار را در روند مراقبت مورد توجه قرار می‌دهند. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: رابطه سلامت معنوی و رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان اداری - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: آموزش مبتنی بر شناسایی نیازها بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری اثرات مثبتی در پی خواهد داشت. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: نگرش پرستاران بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم در مورد دستور عدم احیاء - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: مفهوم تطابق، و شناسایی ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن در بیماران مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: عوامل محیطی اصلی ترین مانع رعایت اخلاق حرفه ای در پرستاران می باشد - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: آگاهی دانشجویان پرستاری از کدهای اخلاقی خدمات بالینی پرستاری - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: کارکردهای اخلاقی آموزش انسان شناسی صدرایی - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: مراجعه کنندگان به مطب‌ها و موسسات خصوصی شهر سنندج از رعایت منشور حقوق بیمار در سال 1395 رضایت دارند. - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: ابزار اندازه‌گیری اخلاق حرفه‌ای در آموزش، برنامۀ ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌ها و سیاست‌های آموزشی برای اساتید و دانشجویان تدوین شد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: علیرغم دیدگاه شرکت‌کنندگان درباره اهمیت اخلاق در آموزش، رعایت آن همراه با چالش است. - ۱۳۹۶/۶/۵ -