مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: ارگونومی:
:: سنسور Kinect قابلیت استفاد ه در مطالعات ارگونومیک جهت ارزیابی پوسچر و اندازه گیری زوایای مفاصل بدن را دارا می باشد. - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: ابزار MFA روشی مناسب برای پیش بینی میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در محیط کار می باشد. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: مواجهه شغلی با میدان های مغناطیسی خطر ابتلا به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک را افزایش می دهد - ۱۳۹۷/۶/۱۱ -
:: در ناراحتی های ناشی از وظایف حمل بار، بیشترین شکایت ها مربوط به درد در اندام های تحتانی، از جمله در پاها، ساق پاها و زانوها می باشد. - ۱۳۹۷/۵/۲۲ -
:: بین آگاهی پرتوکاران با عملکرد آنها در زمینه حفاظت پرتویی رابطه مستقیمی وجود دارد. - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: کوله‌پشتی‌های سنگین، و عدم انطباق ابعاد کوله‌پشتی با ابعاد بدنی دانش آموزان، سلامت آنان را به خطر می‌اندازد. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: ارتعاش منتقله به رانندگان می تواند باعث لغزش ها، تخلفات غیرعمدی و خطاها شود. - ۱۳۹۷/۴/۵ -
:: اختلالات اسکلتی عضلانی در بین دندانپزشکان شایع است. - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: با ارتقاء توانایی انجام کار، در قسمت های نیازمند چنگش قدرتی می‌توان از ناتوانی و خروج زودرس کارگران از محیط کار جلوگیری نمود. - ۱۳۹۷/۳/۱۲ -
:: اغلب کارگران شرکتهای استان کردستان در حین کار رفتارهای ناایمن دارند. - ۱۳۹۷/۳/۹ -
:: آموزش حمل بیمار به کارکنان پرستاری، تاثیر گذار بوده و منجر به کاهش اختلالات عضلانی-اسکلتی آنان می شود. - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: بررسی نگرش و علایق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به ورزش همگانی - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: مداخلات ارگونومی مشارکتی سبب کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی می گردد. - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: مداخلات ارگونومیکی مناسب و افزایش آگاهی نسبت به الگوهای تغذیه ای می تواند باعث بهبود کارآیی و سلامت شغلی کارگران شود. - ۱۳۹۷/۱/۱۹ -
:: رنگ فاضلابهای صنعتی با استفاده از مواد طبیعی و شیمیایی کاهش چشمگیری می یابد. - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -