مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: انکولوژی (سرطان‌شناسی):
:: بکارگیری نانوذرات کربنات کلسیم همراه با ترمورادیوتراپی می تواند بطور قابل توجهی سلولهای سرطانی پستان (رده MCF-7) را از بین ببرد. - ۱۳۹۷/۴/۲۵ -
:: ترکیب متفورمین و دیسولفیرام-مس در حضور پرتو2گری اشعه ایکس می تواند یک روش کارآمد برای افزایش بقای بیماران گلیوبلاستوم باشد. - ۱۳۹۷/۴/۲۳ -
:: مقدار مارکر های سلول های بنیادی-سرطانی در تومور های استخوانی، در مقایسه با بافت سالم استخوان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. - ۱۳۹۷/۴/۲۰ -
:: وضعیت شنوایی مراجعین مبتلایان به بتا تالاسمی یزد - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: با کاهش منطقی و صحیح دوز آمپول‌دسفرال می‌توان عوارض قرص دفراسیروکس را در بیماران تالاسمی کاهش داد. - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: داروی گالیم فتالوسیانین کلراید را می توان به عنوان دارویی حساس به نور و کارآمد برای درمان سرطان پستان قلمداد نمود. - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: استفاده از درمان ترکیبی β-elemene همراه با اشعه ایکس می تواند برای درمان تومورهای بدخیمی چون ملانوم کارایی داشته باشد. - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: ارتباط رتبه بندی Allred با رفتار تومور در بیماران مبتلا به سرطان پستان - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: استفاده از داروی AZD6738 به همراه پرتو درمانی می تواند به عنوان روشی جدید برای درمان ملانوم در نظر گرفته شود. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: می توان از فاکتور ایمنی( CD105) بعنوان شاخص پیشگویی کننده سرطان هایی مانند موکواپیدرموئید ، آدنوئید سیستیک استفاد کرد. - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: هومئودومین پروتئین های خانواده TGIF در ایجاد و پیشرفت سرطان نقش داشته و بیان آنها در سرطان های مختلف تغییر می کند. - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: میزان بیان ژن Lgr5 و ارزیابی سطح mRNA این ژن به عنوان یک نشانگر مناسب برای سرطان روده بزرگ دارای ارزش تشخیصی بالقوه می باشد. - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: میزان تاثیرگذاری داروی وین بلاستین بر سرطان ریه با استفاده از نانو حامل‌ نیوزومی افزایش می یابد. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: عواملی از جمله داشتن مشکل در پستان، وضعیت تاهل، سابقه فامیلی سرطان پستان بیشترین ثاتیر بر انجام ماموگرافی دارند. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: تست های تشخیصی بزاقی احتمالاً می توانند برای کشف تغییرات دیسپلاستیک در بیماری لیکن پلان دهانی استفاده گردند. - ۱۳۹۷/۳/۲۰ -
:: آلل A ممکن است ریسک فاکتور بالقوه پیشرفت سرطان پستان باشد. - ۱۳۹۷/۳/۹ -
:: گزارش 3 آنتی‌ژن توموری نوین به عنوان آنتی ژن های اختصاصی تومورهای پستانی که در تومورهای دور (ملانوما) و نزدیک (تخمدان) مشاهده نشدند. - ۱۳۹۷/۳/۸ -
:: نتایج ایمونوهیستوشیمی بر روی ریز آرایه نمونه‌های ملانوم (نوعی سرطان پوست)، بیان بسیار بالای پروتئینPLAC1 را درتمام نمونه‌ها نشان داد. - ۱۳۹۷/۲/۱۵ -
:: هدف قرار دادن پروتئین PK-DNA در مسیر ترمیمی NHEJ می تواند راهکاری موثر جهت افزایش کارآیی شیمی درمانی در بیماران لوسمی لنفوبلاستیک حاد باشد. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: داروی اندول تری کربینول I3C دارای اثرات سیتوتوکسیک بر سلولهای لوسمی میلوئیدی مزمن K562 است. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: : بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر علائم حیاتی و اضطراب بدنبال تزریق داروی شیمی درمانی در کودکان 6 تا 12 سال مراجعه کننده به مرکز انکولوژی بیمار - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: استفاده از غلظت های بالای گاز ازون به صورت داخل صفاقی می تواند موجب سمیت کلیوی و کبدی گردد. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: مارکرهای CXCR4, OCT4, Nanog و Twist1 می توانند در طراحی درمان هدفمند سرطان کلیه به کار روند. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: تغییرات میزان بیان برخی RNAهای غیرکد کننده طویل در سرطان روده بزرگ نسبت به افراد سالم به طور معناداری افزایش نشان می دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: میزان بیان برخی miRAN های مرتبط با سرطان در مراحل بالینی مختلف سرطان روده بزرگ نسبت به افراد سالم به طور معناداری تغییر نشان می دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: میزانDNA ی در گردش در مراحل بالینی مختلف سرطان کولورکتال نسبت به افراد سالم به طور معناداری افزایش نشان می دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: مکملهای گیاهی (سیلیبینین) در مقابله با سرطان پستان تاثیرگذار است. - ۱۳۹۷/۱/۲۰ -
:: نقاشی بر کاهش اضطراب کودکان سرطانی بستری در بیمارستان تاثیر دارد - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: خوشه بندی موارد سرطان پستان در زنان استان کردستان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: تعداد ماست سل ها در سرطان سلول سنگفرشی پوست بیشتر از دهان می باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: ائوزینوفیل ها در پاتوژنز تومورهای ادنتوژنیک نقش دارند. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: داروی کابازیتاکسل در درمان تومورهای بدخیم چون گلیوبلاستوما کارایی دارد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ -
:: موفقیت ایمنی درمانی تومورها به حذف سلول های مهاری مشتق از رده میلوئید از محیط تومور بستگی دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: استفاده از روش طراحی آزمایشات و به دنبال آن به کارگیری RSM و نتایج آن می‌تواند باعث افزایش کارایی ریفولدینگ آنزیم شود - ۱۳۹۶/۸/۱۰ -
:: سرطان‌های مثانه، کولورکتال، پستان و پوست: از شایع‌ترین انواع سرطان در کشور - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: بربرین بر روی کاهش بقای سلولهای سرطانی خون محیطی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی مزمن در محیط آزمایشگاهی موثر است. - ۱۳۹۶/۶/۸ -