مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: انکولوژی (سرطان‌شناسی):
:: : بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر علائم حیاتی و اضطراب بدنبال تزریق داروی شیمی درمانی در کودکان 6 تا 12 سال مراجعه کننده به مرکز انکولوژی بیمار - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: استفاده از غلظت های بالای گاز ازون به صورت داخل صفاقی می تواند موجب سمیت کلیوی و کبدی گردد. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: بررسی اثر خاموش سازی فاکتور رونویسی SMAD4 برخصوصیات بنیادینگی سلولهای بنیادی سرطان در مقایسه با جمعیت سلولهای تومور در سرطان کلیه - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: تغییرات میزان بیان برخی RNAهای غیرکد کننده طویل در سرطان روده بزرگ نسبت به افراد سالم به طور معناداری افزایش نشان می دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: میزان بیان برخی miRAN های مرتبط با سرطان در مراحل بالینی مختلف سرطان روده بزرگ نسبت به افراد سالم به طور معناداری تغییر نشان می دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: میزانDNA ی در گردش در مراحل بالینی مختلف سرطان کولورکتال نسبت به افراد سالم به طور معناداری افزایش نشان می دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: مکملهای گیاهی (سیلیبینین) در مقابله با سرطان پستان تاثیرگذار است. - ۱۳۹۷/۱/۲۰ -
:: نقاشی بر کاهش اضطراب کودکان سرطانی بستری در بیمارستان تاثیر دارد - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: خوشه بندی موارد سرطان پستان در زنان استان کردستان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: A allele پلی مورفیسم (polymorphism) ربسک فاکتور بالقوه پیشرفت سرطان پستان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: داروی کابازیتاکسل در درمان تومورهای بدخیم چون گلیوبلاستوما کارایی دارد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ -
:: موفقیت ایمنی درمانی تومورها به حذف سلول های مهاری مشتق از رده میلوئید از محیط تومور بستگی دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: استفاده از روش طراحی آزمایشات و به دنبال آن به کارگیری RSM و نتایج آن می‌تواند باعث افزایش کارایی ریفولدینگ آنزیم شود - ۱۳۹۶/۸/۱۰ -
:: سرطان‌های مثانه، کولورکتال، پستان و پوست: از شایع‌ترین انواع سرطان در کشور - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: بربرین بر روی کاهش بقای سلولهای سرطانی خون محیطی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی مزمن در محیط آزمایشگاهی موثر است. - ۱۳۹۶/۶/۸ -