مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: انکولوژی (سرطان‌شناسی):
:: اندازه گیری میزان PSA به عنوان یک عامل نشان دهنده سرطان پروستات می تواند به کمک یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی انجام شود. - ۱۳۹۸/۶/۲۶ -
:: استفاده از پروتئین های نوترکیب به عنوان راهکاری نوین در درمان انواع مختلف سرطان میتواند موثر باشد. - ۱۳۹۸/۶/۲۴ -
:: مکمل ال-آرژنین می تواند در ترکیب با داروی متفورمین اثر مهار کنندگی موثری در درمان تومور داشته واثرات جانبی ناشی از مصرف آن را کاهش دهد. - ۱۳۹۸/۶/۲۴ -
:: افزایش بیان ژن کاهش بیان ژن ویژه بیضه( A10 TSGA10) باعث کاهش رشد سلول‌های سرطان سینه می‌گردد. - ۱۳۹۸/۶/۲۰ -
:: فعالیت ورزشی هوازی می‌تواند اثرات مثبتی در بهبود عملکرد جسمانی و روانی بیماران مبتلا به سرطان سینه در کنار شیمی درمانی داشته باشد. - ۱۳۹۸/۶/۶ -
:: استفاده از روش طراحی آزمایشات و به دنبال آن به کارگیری RSM و نتایج آن می‌تواند باعث افزایش کارایی ریفولدینگ آنزیم شود. - ۱۳۹۸/۶/۵ -
:: ویروس CMV ترجیحا بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال را آلوده می‌کند و در بافت نرمال اطراف تومور یافت نمی‌شود - ۱۳۹۸/۶/۳ -
:: نانوذرات طلا متصل به آپتامر تحت تابش رادیوتراپی سبب درمان هدفمند سرطان پستان می شود. - ۱۳۹۸/۵/۲۸ -
:: در کودکان مبتلا به لوکمی ، وجود اختلال ژنتیکی 11q23 موجب پاسخ ضعیف به درمان می‌شود. - ۱۳۹۸/۵/۲۶ -
:: حامل‌های داروی استارن مالئیک اسید نسبت به داروی دومتاکسل در درمان سرطان سینه کم عارضه‌تر و موثرتر هستند - ۱۳۹۸/۵/۲۶ -
:: بررسی تغییر فاکتورهای ایمونولوژیک و مارکرهای سلول های بنیادی سرطان در سلول های خون محیطی می تواند در تشخیص سرطان کولورکتال مفید واقع شود. - ۱۳۹۸/۵/۲۰ -
:: برای ایمونوتراپی موفقیت آمیز در بیماران مبتلا به سرطان ریه، نیاز به تمرکز مطالعات آینده بر رویکردهای جدید می‌باشد. - ۱۳۹۸/۵/۱۲ -
:: به نظر می‌رسد رادیوتراپی مسیر ترشحی، اگزوزوم‌ها (وزیکول‌های ترشحی) را در سلول های سرطان پستان فعال می‌کند. - ۱۳۹۸/۵/۱۲ -
:: مکمل یاری با پروبیوتیک لاکتوباسیل اسیدوفیل احتمالا می‌تواند منجر به افزایش اثربخشی درمان در بیماران مبتلا به سرطان رکتوم غیرمتاستاتیک شود - ۱۳۹۸/۵/۲ -
:: تشخیص به موقع RNA های طویل غیر کد کننده مرتبط با سرطان مری می‌تواند تاثیر به سزایی در کاهش مرگ و میر بیماران داشته باشد. - ۱۳۹۸/۴/۱۸ -
:: با استفاده از داربست های نانوفایبری هیبریدی می توان به کشت سه بعدی سلول های سرطانی کولورکتال دست یافت. - ۱۳۹۸/۴/۱۲ -
:: مسیر پیام رسانی IGF1R در سرطان معده دچار افزایش فعالیت می‌شود که می‌تواند با فعالیت مسیرهای پایین دست مرتبط با سرطان همبستگی داشته باشد. - ۱۳۹۸/۴/۱۲ -
:: ویروس های سرطان زا می‌توانند از طریق تغییر در فعالیت آنزیم هیستون داستیلاز، در ایجاد و پیشرفت سرطان ها نقش داشته باشند. - ۱۳۹۸/۴/۱۱ -
:: نشانگرهای CXCR۴, OCT۴, Nanog و Twist۱ می‌توانند در طراحی درمان هدفمند سرطان کلیه به کار روند. - ۱۳۹۸/۴/۴ -
:: در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد، مسمومیت دارویی متوتروکسات می تواند با پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی میزبان ارتباط داشته باشد. - ۱۳۹۸/۴/۲ -
:: بیشترین مصونیت علیه سایتومگالویروس در زنان سنین باروری در استان مازندران و یاسوج و کمترین مصونیت در استان فارس بود. - ۱۳۹۸/۴/۲ -
:: عصاره گیاه آنغوزه در در غلظت های بالا و با گذشت زمان بر رده سلولیSKOV-3 اثرات ضد تکثیری قابل توجه‌ای را از خود نشان داد. - ۱۳۹۸/۳/۲۵ -
:: با توجه به شیوع بالای سرطان در سال‌های اخیر در کشور، انجام مطالعات اپیدمیوژیک مربوطه در کشور بسیار ضروری است. - ۱۳۹۸/۳/۲۵ -
:: سیسم ایمنی هومورال در اثر میدان های مغناطیسی سرکوب می گردد - ۱۳۹۸/۳/۱۹ -
:: برای تشخیص مراحل اولیه سرطان کولون طیف نگاری تشدید مغناطیسی روش مناسبی می باشد. - ۱۳۹۸/۳/۱۹ -
:: اثرات آنتی توموری پروتئین کالپروتکتین به صورت وابسته به غلظت و زمان هستند و باعث تحریک آپوپتوز در رده سلولی Nalm6 می‌شوند. - ۱۳۹۸/۲/۳۰ -
:: عصاره زرد چوبه و کرایزین و داروی ضد قند متفورمین بیان ژنهای میکروRNA های 231 و 025 را در سلولهای سرطانی پستان افزایش و باعث مرگ این سلولها می شود. - ۱۳۹۸/۲/۲۴ -
:: اثر ترکیبی فاکتور رشد تغییر دهنده بتا1 و مهار کننده تیروزین کیناز باعث افزایش مرگ و میر سلول های لوسمی BCR-ABL مثبت شد. - ۱۳۹۸/۲/۲۳ -
:: تغییرات پلاسمائی سلول های گرلین ؛ به عنوان عامل پیش آگهی دهنده در شناسائی سرطان کولون و پستان نقش دارد - ۱۳۹۸/۲/۱۷ -
:: نانوذرات مغناطیسی اکسید منگنز اصلاح شده با ساختار پروسکایت، عملکرد موثر در از بین بردن سلول های سرطانی کبد در مدل حیوانی داشت. - ۱۳۹۸/۲/۹ -
:: پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس می‌تواند به عنوان یک مکمل در بهبود روش های فعلی درمان سرطان رکتوم نقش داشته باشد. - ۱۳۹۸/۲/۹ -
:: داروی FOLFOX و سینامیک اسید ، سلولهای سرطانی کلون را کاهش داد. - ۱۳۹۸/۲/۸ -
:: سیگلیتازون باعث کاهش مقاومت دارویی سلول های سرطانی لوکمی مقاوم شد. - ۱۳۹۸/۲/۴ -
:: سرطان پروستات شایع ترین سرطان مردان در جهان بود. - ۱۳۹۸/۲/۴ -
:: تغییرات تومور مارکر ها در بازده زمانی 60 روزه مثبت کاذب ارزیابی شد. - ۱۳۹۸/۲/۲ -
:: عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهرمی‌تواند ازطریق القاءآپوپتو وکاهش بیان ژن EGFR مانع رشد و تکثیر رده های سلولی SW1116 و SW48 سرطان کلورکتال انسانی شود. - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: حسگر ژنی بر پایه نانوساختار طلا می‌تواند به عنوان ابزار سریع و دقیق برای شمارش سلولهای سرطانی مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: با توجه به محتوای تحقیق متغیرهای مرحله بیماری و درگیری گره لنفاوی و نوع عمل جراحی و مارکر های Ki67 و ERروی مخاطره مرگ تاثیر مثبت داشتند. - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: پماد هیدروکورتیزون در کاهش خارش پوست بیماران تحت پرتودرمانی موثر می باشد. - ۱۳۹۸/۱/۲۴ -
:: پماد آلفا در پیشگیری از عوارض پوستی ،کاهش درد و سوزش پوست بیماران تحت پرتودرمانی موثر می باشد. - ۱۳۹۸/۱/۲۴ -
:: افزایش بیان ژن های دخیل در مسیرهای ترمیمی HRو NHEJ می‌تواند ارتباط نزدیکی با بیماری زایی لوسمی لنفوبلاستی حاد داشته باشد. - ۱۳۹۸/۱/۲۱ -
:: بررسی بیان ژن های XRCC6و LIG4 می‌تواند به عنوان مارکر پیش بینی کننده بهبودی در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد استفاده شود. - ۱۳۹۸/۱/۲۱ -
:: برای درمان کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد می‌توان از مهارکننده های مسیر ترمیم DNA استفاده نمود. - ۱۳۹۸/۱/۲۱ -
:: درمان سرطان هوچکین با شیمی درمانی و بدون استفاده از رادیوتراپی تفاوتی نداشت. - ۱۳۹۸/۱/۱۷ -
:: رادیوتراپی تقطیعی بسته به نوع تومور ممکن است باعث افزایش مقاومت پرتویی در سلول های توموری گردد. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -
:: استفاده از متابولیت های حاصل از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره بلند باعث کاهش رشد و تکثیر سلول های توموری سرطان سینه شد. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -
:: گونه های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس بومی می‌توانند موجب تغییر بیان ژن های مرتبط با مسیر پیام رسانی Wnt/β-catenin شوند. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -
:: دانه ماش می تواند در درمان سرطان پستان موثر باشد. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ -
:: استفاده موضعی از روغن کنجد سبب کاهش درد ناشی از التهاب ورید در بیماران تحت شیمی درمانی می شود. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ -
:: پرتودرمانی تومورهای سر و گردن با روش های فعلی مورد استفاده در مراکز کشور می تواند اثرات سوء جانبی قابل توجهی بر روی عملکرد بلع بیماران داشته - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ -
صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1