مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: انگل شناسی:
:: طراحی و استاندارد سازی کیت تشخیصی عفونت انگلی توکسوکارایازیس انسانی - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: تشخیص استرونژیلوئیدس استرکورالیس با استفاده از روش های مختلف انگل شناسی و مولکولی - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: فراوانی عفونت توکسوپلاسماگوندی در بین بیماران مبتلا به اختلالات روانی به‌ویژه مبتلایان به شیزوفرنی و دوقطبی نسبت به افراد سالم بیشتراست. - ۱۳۹۷/۳/۱۹ -
:: لاکتوفرین اثر مهار کنندگی برای انگل لیشمانیا ماژور ندارد و نمی تواند به عنوان داروی مناسب برای درمان مبتلایان به لیشمانیوز جلدی مصرف گردد. - ۱۳۹۷/۳/۸ -
:: سم مارکبری اثرات ضد لیشمانیایی در شرایط آزمایشگاهی دارد و می تواند باعث القاء مرگ سلولی برنامه ریزی شده در انگل لیشمانیا ماژور شود. - ۱۳۹۷/۳/۸ -
:: سویه های گوسفندی (g1) ژنوتایپ غالب انگل در بین میزبانان اهلی و وحشی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس در ایران می‌باشد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: عفونت ایدز/ لیشمانیوز باعث کاهش شدید سلول‌های لنفوست T در بیمار شده و در نتیجه باعث افزایش شدت سرکوب سیستم ایمنی می‌گردد. - ۱۳۹۷/۲/۳۰ -
:: بعضی ایزوله های تریکوموناس واژینالیس در ایران آلوده به ویروس ( dsRNA) می باشند که دارای هر 3 ژنوتایپ I, G, E بوده و از الگوی خاصی تبعیت نمی کنند. - ۱۳۹۷/۲/۲۹ -
:: ویتامین های C و E و سلنیوم تاثیر بسزایی در کاهش تاکی زوئیتهای توکسوپلاسما دارد. - ۱۳۹۷/۲/۲۲ -
:: وجود لیشمانیا اینفانتوم در سگ های ولگرد به عنوان مخزن بیماری در منطقه آندمیک مشکین شهر تایید شده است. - ۱۳۹۷/۲/۱۸ -
:: کریپتوسپوریدیوم و میکروسپورا به عنوان انگل فرصت طلب در افراد دریافت کننده پیوند مشاهده شده است. - ۱۳۹۷/۲/۱۸ -
:: داروهای کتوتیفن ،کرومولین سدیم و سیناریزین اثرات ضد لیشمانیایی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور دارند. - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: توجه به آلودگی های انگلی به ویژه ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در کودکان کار و خطر انتقال آنها به سایر افراد جامعه ضروری است. - ۱۳۹۷/۲/۵ -
:: : تشخیص مولکولی و شناسایی اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ با استفاده ازکوپرو PCR و HRM در شهر کرمان و حومه - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: : بررسی امکان افتراق سه گونه تنیا شایع در سگ (تنیا اویس ، تینا هیداتیژنا ، تینا مالتی سپس ) با استفاده از آنالیز منحنی ذوب با دقت بالا (HRM) - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: مطالعه ژنتیکی گونه تریکواسترونژیلوس ویترینوس از دامهای کوچک استان تغییرات قابل توجهی را در بین جدایه های مختلف نشان داد اما تفاوت قابل توجه - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: در بیماران مبتلا به التهاب قرنیه (کراتیت)، انگلهای اندوسیمبیونت در بیماری زایی آمیب آکانتامبا نقش دارند. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: تکنیک UDG-LAMP می تواند کریپتوسپوریدیوزیس را در بیماران ایدزی با حساسیت و سرعت بالا بدون انتقال آلودگی از تستهای قبلی تشخیص دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: انگل زدایی سبزی ها قبل از مصرف به خوبی انجام شود. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -
:: نانو ذرات اکسیدروی روشی مطمئن در حذف فتوکاتالیستی باکتری اشریشیاکلی از محیط آبی می باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: استفاده از گوشت گراز بصورت کبابی یا سرخ شده منجر به ایجاد بیماری خطرناک تریشنلازیس در انسان میشود. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: شیوع آلودگی فاسیولیازیس انسانی در استان چهارمحال و بختیاری بسیار پایین است. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: ژنوتایپ G1 (سویه گوسفندی) در نمونه های کیست هیداتید درغرب ایران غالب می باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: گونه های فاسیولا جداشده از گاو و گوسفند در منطقه سیستان تنوع بالا ژنوتیپی دارند - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: گونه های فاسیولا جداشده از گاو و گوسفند در منطقه سیستان تنوع بالا ژنوتیپی دارند - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: ایزوله های ایرانی تریکوموناس واژینالیس به میزان 50 درصد به ویروس dsRNA آلودگی دارند - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ -
:: شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در خانم های باردار و دختران در سنین باروری در ایران به ترتیب 43 % و 33 % است. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: طراحی و ارزیابی روش HDA-ELISA بر روی لیشمانیوزیس پوستی - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: مقایسه فراوانی و تنوع ساب تایپ های بلاستوسیستیس هومینیس در مبتلایان سندروم روده تحریک پذیر با گروه شاهد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اه - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: پایین بودن شیوع سرمی هیداتیدوزیس در عشایر مستقر در شهرستان کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری - ۱۳۹۶/۸/۱۳ -
:: شیوع انگل بلاستوسیستیس در استان چهارمحال و بختیاری در حد متوسط بوده و ژنوتیپ 3 این انگل دارای بالاترین فراوانی می باشد. - ۱۳۹۶/۸/۶ -
:: شیوع سرمی بیماری کیست هیداتید در جمعیت انسانی ایران هفت درصد است. - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: ضرورت برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل عفونتهای زئونوتیک مرتبط با شیوع نسبتا بالای انگل های روده ای در گرازهای استان مازندران - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: استفاده از میکروارگانیزم P. iranica برای کنترل بیولوژیک آنوفل سوپرپیکتوس - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: همبرگرها میزان بالایی از آلودگی به کیست­های میکروسکوپی سارکوسیستیس را نشان می دهند. - ۱۳۹۶/۷/۱۲ -
:: ثبت توالی نوکلئوتیدی region III ژن kahrp پلاسمودیوم فالسی‌پاروم ایزوله های بندر عباس و کشور بروندی در GenBank با شماره‌ های KX453289-KX453295 - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -
:: تکنیک High Resolution Melting PCR حساسیت بالایی در شناسایی و تعیین گونه انگل های لیشمانیا در بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی دارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -
:: بیماران مبتلا به پارکینسون ریسک بیشتری برای ابتلا به عفونت توکسوپلاسموزیس دارند. - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: دست‌اندرکاران مواد غذایی به منظور پیشگیری از شیوع انگل‌های روده‌ای باید هر شش ماه مورد آزمایش قرار گیرند. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -