مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: انگل شناسی:
:: انگل زدایی سبزی ها قبل از مصرف به خوبی انجام شود. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -
:: نانو ذرات اکسیدروی روشی مطمئن در حذف فتوکاتالیستی باکتری اشریشیاکلی از محیط آبی می باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: استفاده از گوشت گراز بصورت کبابی یا سرخ شده منجر به ایجاد بیماری خطرناک تریشنلازیس در انسان میشود. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: شیوع آلودگی فاسیولیازیس انسانی در استان چهارمحال و بختیاری بسیار پایین است. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: ژنوتایپ G1 (سویه گوسفندی) در نمونه های کیست هیداتید درغرب ایران غالب می باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: ژنو تیپینگ انواع فاسیولا جداشده از گاو و گوسفند با استفاده از ژنITS1و PCR-RFLP در کشتارگاه شهرستان زابل - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: ژنو تیپینگ انواع فاسیولا جداشده از گاو و گوسفند با استفاده از ژنITS1و PCR-RFLP در کشتارگاه شهرستان زابل - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: ایزوله های ایرانی تریکوموناس واژینالیس به میزان 50 درصد به ویروس dsRNA آلودگی دارند - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ -
:: شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در خانم های باردار و دختران در سنین باروری در ایران به ترتیب 43 % و 33 % است. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: طراحی و ارزیابی روش HDA-ELISA بر روی لیشمانیوزیس پوستی - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: مقایسه فراوانی و تنوع ساب تایپ های بلاستوسیستیس هومینیس در مبتلایان سندروم روده تحریک پذیر با گروه شاهد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اه - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: پایین بودن شیوع سرمی هیداتیدوزیس در عشایر مستقر در شهرستان کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری - ۱۳۹۶/۸/۱۳ -
:: شیوع انگل بلاستوسیستیس در استان چهارمحال و بختیاری در حد متوسط بوده و ژنوتیپ 3 این انگل دارای بالاترین فراوانی می باشد. - ۱۳۹۶/۸/۶ -
:: شیوع سرمی بیماری کیست هیداتید در جمعیت انسانی ایران هفت درصد است. - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: ضرورت برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل عفونتهای زئونوتیک مرتبط با شیوع نسبتا بالای انگل های روده ای در گرازهای استان مازندران - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: استفاده از میکروارگانیزم P. iranica برای کنترل بیولوژیک آنوفل سوپرپیکتوس - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: همبرگرها میزان بالایی از آلودگی به کیست­های میکروسکوپی سارکوسیستیس را نشان می دهند. - ۱۳۹۶/۷/۱۲ -
:: ثبت توالی نوکلئوتیدی region III ژن kahrp پلاسمودیوم فالسی‌پاروم ایزوله های بندر عباس و کشور بروندی در GenBank با شماره‌ های KX453289-KX453295 - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -
:: تکنیک High Resolution Melting PCR حساسیت بالایی در شناسایی و تعیین گونه انگل های لیشمانیا در بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی دارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -
:: بیماران مبتلا به پارکینسون ریسک بیشتری برای ابتلا به عفونت توکسوپلاسموزیس دارند. - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: دست‌اندرکاران مواد غذایی به منظور پیشگیری از شیوع انگل‌های روده‌ای باید هر شش ماه مورد آزمایش قرار گیرند. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -