مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آسیب شناسی:
:: تعیین اثرسم اسپیروتترامات بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: اثر عصاره آبی میوه اسفرزه بر میزان بهبودی کبد چرب غیر الکلی - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: بررسی اثر سلنیوم و روی بر پیشگیری از آسیب کبد الکلی - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: فراوانی ریزحذف های کروموزوم Yq در استان چهارمحال و بختیاری از فراوانی میانگین آن در جمعیت ایران کمتر است. - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -