مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آسیب شناسی:
:: در پرتودهی به تومور کولون ملاتونین قادر است به عنوان محافظ پرتوی در بافت های نرمال و حساس کننده پرتویی در بافت تومورال ایفای نقش کند. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون رزیستین در موش های صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون های لپتین ، کوله سیستوکینین و فاکتورهای لیپیدی (TG, TC, LDL, HDL) در موش های صحرایی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون های نوروپپتید Y ، گرلین و وزن بدن در موش های صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا (Ephedra pachyclada) بر غلظت سرمی هورمون آدیپونکتین در موش های صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا (Ephedra pachyclada) بر غلظت سرمی هورمون اورکسین A در موش های صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: بررسی اثر درمانی عصاره بذر گیاه خارمریم ( (silybum marianumبرمیزان ، آپولیپوپروتئین A وB در خرگوش های نر آترواسکلروزی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تأثیر عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان بر غلظت سرمی اورکسین A - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تأثیر عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان بر غلظت سرمی بر غلظت سرمی آدیپونکتین - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: بررسی اثرات آنتی اکسیدانی لیکوپن بر هیستوپاتولوژی و شاخص های سرمی آسیب بافت کبد در موش صحرایی نر مسموم شده با اسپیروتترامات - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: بررسی اثرات آنتی اکسیدانی لیکوپن بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر مسموم شده با اسپیروتترامات - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: بررسی اثر سلنیوم و روی بر پیشگیری از آسیب کبد الکلی در موش - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: بین گروه های خونی و سرطان سینه ارتباط معناداری وجود نداشته ولی تعداد افراد با گروه خونی O+ در سرطان سینه بیشتر می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱ -
:: در دختران دانش آموزان بین گرایش به بازی های رایانه ای و سلامت روان ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ -
:: تعیین اثرسم اسپیروتترامات بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: اثر عصاره آبی میوه اسفرزه بر میزان بهبودی کبد چرب غیر الکلی - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: فراوانی ریزحذف های کروموزوم Yq در استان چهارمحال و بختیاری از فراوانی میانگین آن در جمعیت ایران کمتر است. - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -