مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آسیب شناسی:
:: سالمندان شهرستان بویر احمد از نظر سبک زندگی در وضعیت متوسطی قرار دارند لذا ارائه آموزش شیوه‌های زندگی سالم به آنان ضروری است.. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: با توجه به اینکه اکثر سالمندان از سطح سواد سلامت پایینی برخوردارند لذا ارائه مطالب آموزشی متناسب با سطح درک و مهارت آن ضروری است. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: مستقل تر بودن سالمندان روستایی در انجام فعالیتهای روزانه زندگی می تواند منجر به وضعیت تغذیه ای و روانی بهتری نسبت به سالمندان شهری گردد. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: مقاومت انگل تریکوموناس نسبت به داروی مترونیدازول می تواند بدلیل جهش در ژن فریدوکسین انگل باشد. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: شیوع HIVدر جمعیت های در معرض خطر از جمله معتادان تزریقی بالاست و برای کنترل این بیماری در جامعه نیاز به آموزش بیشتر و گسترده تر برای همه افراد - ۱۳۹۷/۵/۱۵ -
:: در تیتراسیون ورنگ امیزی به روش ایمنوفلورسانس درافراد سالم و بیماران مبتلا به ام .اس اختلافی مشاهده نشد. - ۱۳۹۷/۴/۱۹ -
:: بر خلاف سایر مطالعات قبلی ، مطالعه حاضر افزایش بیان مارکرهای CD34 ، Ki-67 و P53 را در درماتیت های پسوریازیسفورم نسبت به پسوریازیس نشان داد. - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: جهت جلوگیری از شکستهای درمانی راه اندازی سنجش سویه اشرشیاکلی تولیدکننده ESBLS به طورروتین درآزمایشگاه های میکروبیولوژی بیمارستان ها پیشنها - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: از 100بیمارسرطان پستان،50 بیمار دارای بیان مثبت گیرنده ی آندروژن(50%) و 50 بیمار فاقد بیان این گیرنده(50%) هستند - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: با توجه به محتوای تحقیق متغیرهای مرحله بیماری (سرطان پستان)و درگیری گره لنفاوی و نوع عمل جراحی و مارکر های Ki67 و ERروی مخاطره مرگ تاثیر مثبت داش - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: آسیب‌پذیری سلول‌های مغز و مخچه در برابر ریزگردها - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: در شرایط آزمایشگاهی سولفات روی تاثیر مثبتی بر کاهش مسمومیت کبدی ناشی از آرسنیک دارد. - ۱۳۹۷/۴/۹ -
:: در شرایط آزمایشگاهی سولفات روی تاثیر مثبتی بر کاهش مسمومیت کبدی ناشی از آرسنیک دارد. - ۱۳۹۷/۴/۹ -
:: اثر مثبت کوئرستین بر ترمیم میلین کیاسمای بینایی موش صحرایی در مدل تجربی دمیلیناسیون موضعی - ۱۳۹۷/۴/۵ -
:: بررسی اثر عصاره بذر گیاه خارمریم ( (silybum marianumبر آترواسکلروز، پروفایل لیپیدی و OX-LDL در خرگوش های نر نژاد سفید نیوزلندی - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: اثر درمانی عصاره بذر گیاه خارمریم ( (silybum marianumبرمیزان ، آپولیپوپروتئین A وB - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: پیش بینی متاستاز در کارسینوم های پیشرفته کولورکتال با استفاده ازداده های تطبیقی هیبریداسیون ژنومی امکان پذیر است. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: بررسی بیان پروتئینMGMT، به روش ایمنوهیستوشیمیایی می تواند به انتخاب برنامه درمانی در بیماران مبتلا به لنفوم اولیه مغز کمک کند. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: در پرتودهی به تومور کولون ملاتونین قادر است به عنوان محافظ پرتوی در بافت های نرمال و حساس کننده پرتویی در بافت تومورال ایفای نقش کند. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون رزیستین در موش های صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون های لپتین ، کوله سیستوکینین و فاکتورهای لیپیدی (TG, TC, LDL, HDL) در موش های صحرایی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون های نوروپپتید Y ، گرلین و وزن بدن در موش های صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا (Ephedra pachyclada) بر غلظت سرمی هورمون آدیپونکتین در موش های صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا (Ephedra pachyclada) بر غلظت سرمی هورمون اورکسین A در موش های صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: بررسی اثر درمانی عصاره بذر گیاه خارمریم ( (silybum marianumبرمیزان ، آپولیپوپروتئین A وB در خرگوش های نر آترواسکلروزی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تأثیر عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان بر غلظت سرمی اورکسین A - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تأثیر عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان بر غلظت سرمی بر غلظت سرمی آدیپونکتین - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: بررسی اثرات آنتی اکسیدانی لیکوپن بر هیستوپاتولوژی و شاخص های سرمی آسیب بافت کبد در موش صحرایی نر مسموم شده با اسپیروتترامات - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: بررسی اثرات آنتی اکسیدانی لیکوپن بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر مسموم شده با اسپیروتترامات - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: احتمال استفاده از نشانگر SIRT1 در بررسی سرطان سلول سنگفرشی دهان - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: بررسی اثر سلنیوم و روی بر پیشگیری از آسیب کبد الکلی در موش - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: بین گروه های خونی و سرطان سینه ارتباط معناداری وجود نداشته ولی تعداد افراد با گروه خونی O+ در سرطان سینه بیشتر می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱ -
:: در دختران دانش آموزان بین گرایش به بازی های رایانه ای و سلامت روان ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ -
:: تعیین اثرسم اسپیروتترامات بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: اثر عصاره آبی میوه اسفرزه بر میزان بهبودی کبد چرب غیر الکلی - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: فراوانی ریزحذف های کروموزوم Yq در استان چهارمحال و بختیاری از فراوانی میانگین آن در جمعیت ایران کمتر است. - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -