مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آموزش پزشکی:
:: کیفیت محیط یادگیری دانشجویان کارشناسی اتاق عمل نیاز به بهبود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ -
:: بررسی ارتباط تطابق شخصیتی بین منتور و منتی با میزان رضایت مندی منتی ها از رابطه ی منتورینگ در منتورینگ دانشجویی برای دانشجویان پزشکی سال اول - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: مهم ترین ویژگی تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان، تسلط استاد بر موضوع تدریس است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: دانشجویان از محیط‌های یادگیری بالینی رضایت کافی ندارند - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: استفاده از فیلم آموزشی در ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی موثر است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: ارزیابی پاسخ های ایمنی بر علیه دومین اتصال به گیرنده اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آنروژینوزا در موشC/BALB - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: شیوه انتظار متقابل در کلاس آموزشی آناتومی عملی دانشجویان پزشکی، موجب افزایش سطح یادگیری در درس مربوطه می‌شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: تبیین درک دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید اتاق عمل از برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل: یک مطالعه کیفی - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: نقش کتابدار بالینی در ارتقاء مهارت‌های دستیابی به اطلاعات پزشکی دانشجویان پزشکی بیمارستان آموزشی شهدای خلیج فارس بوشهر - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: تحلیل تجارب یادگیری در دانشجویان پرستاری - ۱۳۹۶/۹/۱۳ -
:: ضرورت به کارگیری استراتژی‌های مناسب برای بهبود کیفیت آموزش بالینی برای دانشجویان رشته پزشکی، پرستاری و مامایی - ۱۳۹۶/۸/۲۰ -
:: بیش از نیمی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دارای نگرش منفی نسبت به ادغام در آموزش دندانپزشکی در دانشجویان دندانپزشکی بودند. - ۱۳۹۶/۸/۲۰ -
:: کتب های دسترس آزاد Open-Access Book - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان پزشکی(مقطع علوم پایه) - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: نحوه برگزاری و اثربخشی جلسات گزارش صبحگاهی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در نیمی موارد مطلوب گزارش شد. - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: دانشجویان غیرخوابگاهی نسبت به خوابگاهی ها از عملکرد تحصیلی و تاب آوری بهتری برخوردارند. - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی با استفاده از کارت تعاملی - ۱۳۹۶/۵/۱۷ -