مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آموزش پزشکی:
:: محتوای الکترونیک آشنایی با بیماری آلزایمر و روشهای مراقبت و درمان آن - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: آموزش بر بالین بیمار مهمترین نقش را در رابطه استاد و دانشجو و همچنین ارتقا آموزش دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: برنامه درسی پنهان دارای اثرات مثبت و منفی در ابعاد مختلف به خصوص در حوزه نگرش است. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: اثربخشی آموزش چند رسانه‌ای بر آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درخصوص احتیاط‌های مربوط به جداسازی در کنترل عفونت بیمارستان - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از طریق ابزار پیام رسان تلگرام بر باور و عملکرد زنان بوشهری در رابطه با انجام آزمایش پاپ اسمیر - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: به روز کردن دانش دانشجویان با کمک دوره های MOOC (دوره های موک یا دوره های باز آنلاین بزرگ) - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: بررسی نقش اساتید به عنوان رول مدل در راهنمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: راهکارهای ارتقاء برنامه های آموزش مداوم پرستاری - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 25/6 درصد می‌باشد - ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ -
:: کیفیت کارآموزی و کارورزی رشته پزشکی اجتماعی از نظر دانشجویان پزشکی کردستان خوب می باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: دانش پرستاران در رابطه با زخم بستر در سطح متوسط است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی آناتومی مقطعی مغز و جمجمه - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: راه اندازی سایت اختصاصی publication.rums.ac.ir جهت دسترسی به کتابهای الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: نقشه برداری مفهومی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری تاثیر مثبت دارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه، فعالیت بدنی و استرس برای بهبود آگاهی و اصلاح رفتارهای بیماران مبتلا به بیماری فشارخون ضروری باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: آموزش خود مراقبتی بر بیماران دیابت نوع دو موثر است - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: نقش پیش بینی کننده خودتنظیمی و خودراهبری بر رضایتمندی از تحصیل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: نقش پیش بینی کننده خودتنظیمی و خودراهبری بر مهارت حل مسئله دانشجویان - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: عوامل مؤثر بر نمرات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: مراقبت های ادغام یافته بهداشتی به عنوان اولویت های آموزشی در آموزش پزشکی می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: اولویت نیازهای مشاوره و راهنمایی دانشجویان پزشکی به ­ترتیب در زمینه­ ی رشد و ارتقای فردی، آموزشی، شغلی، عاطفی و در نهایت خانوادگی می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -
:: آموزش بالینی به روش انفرادی تجویز شده در مقایسه با روش سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری موثرتر است - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: کیفیت محیط یادگیری دانشجویان کارشناسی اتاق عمل نیاز به بهبود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ -
:: بررسی ارتباط تطابق شخصیتی بین منتور و منتی با میزان رضایت مندی منتی ها از رابطه ی منتورینگ در منتورینگ دانشجویی برای دانشجویان پزشکی سال اول - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: مهم ترین ویژگی تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان، تسلط استاد بر موضوع تدریس است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: دانشجویان از محیط‌های یادگیری بالینی رضایت کافی ندارند - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: استفاده از فیلم آموزشی در ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی موثر است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: ارزیابی پاسخ های ایمنی بر علیه دومین اتصال به گیرنده اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آنروژینوزا در موشC/BALB - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: شیوه انتظار متقابل در کلاس آموزشی آناتومی عملی دانشجویان پزشکی، موجب افزایش سطح یادگیری در درس مربوطه می‌شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: تبیین درک دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید اتاق عمل از برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل: یک مطالعه کیفی - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: نقش کتابدار بالینی در ارتقاء مهارت‌های دستیابی به اطلاعات پزشکی دانشجویان پزشکی بیمارستان آموزشی شهدای خلیج فارس بوشهر - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: تحلیل تجارب یادگیری در دانشجویان پرستاری - ۱۳۹۶/۹/۱۳ -
:: ضرورت به کارگیری استراتژی‌های مناسب برای بهبود کیفیت آموزش بالینی برای دانشجویان رشته پزشکی، پرستاری و مامایی - ۱۳۹۶/۸/۲۰ -
:: بیش از نیمی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دارای نگرش منفی نسبت به ادغام در آموزش دندانپزشکی در دانشجویان دندانپزشکی بودند. - ۱۳۹۶/۸/۲۰ -
:: نحوه برگزاری و اثربخشی جلسات گزارش صبحگاهی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در نیمی موارد مطلوب گزارش شد. - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: دانشجویان غیرخوابگاهی نسبت به خوابگاهی ها از عملکرد تحصیلی و تاب آوری بهتری برخوردارند. - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی با استفاده از کارت تعاملی - ۱۳۹۶/۵/۱۷ -