مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آموزش پزشکی:
:: علاقه‌مندی به رشته تحصیلی می‌بایست در طرح و برنامه‌ریزی‌های مربوط به جوانان به عنوان یک موضوع مهم مد نظر قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: گزینه‌های سیاستی اصلاح آموزش پزشکی، بهبود زیرساخت‌ها در مناطق روستایی و محروم، و حمایت مالی از پزشکان بالاترین اولویت برای بهبود ماندگاری - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: راهکارهای ارتقاء فرآیند ارزشیابی اساتید با تلاش جهت رفع موانع سیستم ارزشیابی و بکارگیری عوامل تسهیل کننده در بهبود فرآیند آن مرتبط است. - ۱۳۹۷/۷/۲۳ -
:: دوره های آموزشی کوتاه مدت درمان نگهدارنده با متادون می تواند در افزایش کارایی پزشکان عمومی و روانشناسان موثر باشد. - ۱۳۹۷/۷/۱۷ -
:: ارتقاء فرآیند ارزشیابی اساتید با تلاش جهت رفع موانع سیستم ارزشیابی و بکارگیری عوامل تسهیل کننده در بهبود فرآیند ارزشیابی مرتبط است. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسئله نسبت به روش نقشه مفهومی در یادگیری دانشجویان تاثیر بیشتری دارد - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب ناشی از آزمون آسکی،در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: برنامه آموزشی ویدئویی جهت پیشگیری از بیماری دیابت نوع 2 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم طراحی گردید - ۱۳۹۷/۷/۳ -
:: واحد های اختیاری و کوریکولوم پوچ برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان جهرم - ۱۳۹۷/۶/۲۷ -
:: موفقیت برنامه های آموزشی در مراکز بهداشتی-‌‌‌درمانی نیازمند همکاری رسانه‌ها، سازمانها، حمایت و توجه جامعه و مسئولان به آموزش است. - ۱۳۹۷/۶/۲۷ -
:: رضایتمندی دانشجویان کارورز پرستاری و پیراپزشکی از محیط یادگیری بالینی - ۱۳۹۷/۶/۲۷ -
:: اضطراب امتحان و رویکرد مطالعاتی در دانشجویان پزشکی - ۱۳۹۷/۶/۲۶ -
:: تخصیص بودجه به دانشگاه ها با تحلیل هزینه های مربوطه مطابقت دارد . - ۱۳۹۷/۶/۲۵ -
:: مهارت های ارتباطی دانشجویان و همدلی با بیماران - ۱۳۹۷/۶/۲۵ -
:: از دیدگاه دانشجویان پزشکی، آناتومی سیستم لنفاوی، سیستم عصبی، استخوان‌شناسی و سر و گردن مباحث حائز اهمیت در طی مراحل آموزش بالینی است. - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: وابستگی به تلفن همراه موجب کاهش موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان می شود. - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: شیوع بالای حوادث شغلی در خطه ساحلی کشور - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: اثرات زیان بار شیف شب در وضعیت سلامتی دانشجویان پزشکی - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: میزان رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نحوه سرپرستی پایان نامه ها در حد نسبتا مطلوب بوده است. - ۱۳۹۷/۶/۴ -
:: دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران باید برنامه‌ریزی جهت ارتقاء کیفیت‌ مؤلفه‌های آموزشی را در اولویت قرار دهند. - ۱۳۹۷/۶/۴ -
:: با انجام مداخلات مناسب مانند اصلاح فرآیندها، بهره گیری از گایدلاین های بالینی و تقویت سیستم ارجاع میتوان از بروز بستری های غیرضروری کاسته ک - ۱۳۹۷/۵/۱۵ -
:: استفاده از شیوه های فراگیر مدار از قبیل آموزش توسط همتایان درکنار شیوه سخنرانی توسط استاد از رویکردهای مؤثر در تدریس درس بیماریهای زنان و ن - ۱۳۹۷/۵/۱۵ -
:: پرسشنامه نگرش به آموزش از طریق شبکه های اجتماعی می تواند جهت سنجش نگرش دانشجویان در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: پرسشنامه خود کارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ابزاری پایا و معتبر است و می‌تواند در دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: مدیریت دانش، بستر و شاکله اصلی هر سازمانی است و سازمان ها باید به آن به عنوان یک کل نگریسته و با غنی سازی فرهنگ سازمانی به ارتقاء آن کمک کنند. - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: اجرای وبلاگ نویسی توسط دانشجویان می تواند باعث بهبود نگرش آن ها نسبت به آموزش مجازی شود. - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: برگزاری دوره آموزشی مدیریت اجرائی سلامت مادر و نوزاد می تواند برمهارت مدیریتی مسئولین بلوک زایمان بیمارستان ها تاثیر مثبت داشته باشد. - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به سرقت علمی، از پایایی و روایی لازم برخوردار است. - ۱۳۹۷/۵/۸ -
:: پرسشنامه نگرش به آموزش ازطریق تلفن همراه می تواند به عنوان ابزاری معتبر برای سنجش و اندازه گیری نگرش فراگیران مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۵/۸ -
:: تدریس نکات بالینی در جلسات تئوری، آموزش عملی و انجام فعالیت‌های گروهی بر یادگیری درس آناتومی در دانشجویان تأثیر بسزایی دارد. - ۱۳۹۷/۵/۱ -
:: میزان آموزش های ارائه شده به دانشجویان پرستاری در خصوص مقابله با حوادث شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای از نظر دانشجویان کافی به نظر نمی رسد. - ۱۳۹۷/۴/۳۰ -
:: اساتید ویژگی‌هایی مثل تسلط استاد به مطالب درسی، قدرت بیان و توانایی انتقال، مهارت تدریس و انگیزه یادگیری را در توانمندی خود مؤثر دانستند. - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: بین درمان توده های مترشحه پرولاکتین در هیپوفیز با عوارضی همچون افزایش وزن، اختلال سوخت و ساز و افزایش فشار خون ارتباط معنا داری وجود دارد. - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: استفاده از شبکه های مجازی در آموزش از دیدگاه اساتید و دانشجویان با فرصت ها و چالش‌هایی روبرو است. - ۱۳۹۷/۴/۱۹ -
:: نیازهای آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: از دیدگاه دانشجویان کیفیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان متوسط می‌باشد. - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: رضایت دانشجویان از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حیطه های خدمات دانشجویی در حد مطلوب نیست - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: آموزش بالینی به روش انفرادی تجویز شده، سبب ایجاد انگیزه در دانشجویان پرستاری به منظور ارائه خدمات بهتر می‌شود. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: حضور در محیط آموزشی، اعتماد به نفس دانشجویان پزشکی را افزایش می دهد. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: اعضای هیات علمی، تجارب متفاوت کارآمد و ناکارآمدی از شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم دارند. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: نگرش مثبت دانشجویان نسبت به دروس معارف اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ۱۳۹۷/۴/۹ -
:: اثر طول نمونه زبانی بر میانگین طول گفته - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: نقش درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی - ۱۳۹۷/۴/۵ -
:: بانک جامع اطلاعاتی گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، امکان دسترسی آسان و به روز رسانی اطلاعات را فراهم می سازد. - ۱۳۹۷/۴/۴ -
:: طراحی و توسعه پورتفولیو الکترونیک مبتنی بر موبایل طراحی گردید - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: روش تدریس خودآموزی و خودسنجی در مقایسه با روشهای سنتی آموزشی در بین دانشجویان پزشکی تاثیرگذاری بیشتری دارد. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: عدم تطابق میزان مواجهات کارآموزان پزشکی با مهارتهای بالینی مورد انتظار باعث کاهش کیفیت آموزش بالینی می شود. - ۱۳۹۷/۳/۱۳ -
:: مشارکت، تعامل و توانمندی دانشجویان در روش آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد بیشتر از روش سنتی ارتقا می یابد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: چه عواملی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موثر است؟ - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: آموزش اصلاح سبک زندگی منجر به کاهش بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می شود - ۱۳۹۷/۲/۳۰ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1