مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: باکتری شناسی:
:: MIC نانوذره نقره در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده در شمال ایران پائین است - ۱۳۹۷/۷/۲۳ -
:: جهت پوشاندن تجهیزات پزشکی به‌منظور جلوگیری از کلونیزاسیون باکتری‌ها می توان از نانوذره اکسید روی استفاده نمود. - ۱۳۹۷/۷/۲۲ -
:: کلوفازیمین یک آنتی بیوتیک مفید برای سل مقاوم به دارو - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه (MDR) در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی بالا است - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: دو نوع باکتری(گرم مثبت و منفی) نسبت به نانوذرات اکسید روی حساس بودند - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: ناپایداری اثر عصاره اتانولی گیاه قان تپر در پنیر - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: اثر ضدباکتریایی عصاره هیدرو الکلی میوه گیاه گلک بر باکتری های پاتوژن گرم مثبت عامل عفونت دستگاه ادراری - ۱۳۹۷/۷/۳ -
:: بررسی ژن های بتالاکتاماز در باکتری های جدا شده از زخم پای دیابتی - ۱۳۹۷/۷/۲ -
:: فراوانی فاکتور های بیماری زایی اشریشیاکلی جدا شده از ادرار خانم های باردار سالم و دیابتی مبتلا به عفونت مجاری ادراری در شهرستان جهرم - ۱۳۹۷/۶/۲۷ -
:: فاکتورهای ویروالنسی نظیر اگزوتوکسین ها یک هشدار جدی برای مراکز درمانی - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: اثرات درمانی پروبیوتیک ها در درمان گاستریت در موش - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: غربالگری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران مبتلا HIV دارای اهمیت می باشد. - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: بعضی از پلیمرها دارای خواص آنتی بیوتیکی می باشند. - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از نمونه های ماست و شیر محلی میتوانند علیه سویه های شیگلا عمل کنند. - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: معیارهای تعیین مزاج در طب سنتی دارای ارزش های متفاوتی می باشد. - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: مقاومت آنتی ­بیوتیکی نسبت به داروهای سفتریاکسون و سفوتاکسیم در بیماران بالاست. - ۱۳۹۷/۶/۳ -
:: تسریع در روند ترمیم زخم سوختگی با استفاده از باکتری های پروبیوتیک - ۱۳۹۷/۵/۲۷ -
:: شناسایی مخازن بالقوه ی باکتری کلستریدیوم دیفیسیل در بیمارستان ها، می تواند آمار مبتلایان به عفونت را کاهش دهد. - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: آلودگی محلول های نگه دارنده ی لنز های تماسی آرایشی و طبی به آمیب های آزاد زی - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: تاثیر آدامس کلپوره بر کاهش تعداد استرپتوکوک موتانس در بزاق انسانی - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: نانو ذرات اکسید روی و مخلوط نانو ذرات دارای خواص قوی ضد توبرکولار علیه گونه‌های مقاوم به چند دارو مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: شناسایی ژن های بتالاکتاماز در اشرشیا کلی جداشده از زخم پای دیابتی - ۱۳۹۷/۴/۹ -
:: مقاومت بالای آنتی بیوتیکی در سویه های سالمونلا جدا شده از گوشت - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: میزان مقاومت بالای آنتی بیوتیکی در میان ارگانیسم های گرم ‌منفی جدا شده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان روحانی بابل - ۱۳۹۷/۴/۵ -
:: اهمیت تجویز آنتی بیوتیک برای درمان بیماران آلوده به باکتری های بیماری زا اسینتوباکتر - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: با وجود مزایای روش ذوب شدگی با تفکیک بالا (HRM) در شناسایی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس، نمی توان آن را جایگزین روش اسپاتایپ بر اساس توالی کرد - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: شناسایی ژنهایOXA- 48 ، OXA-181، kPC ، NDM-1 ، SHV-1 و TEM-1در کلبسیلاهای جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های جهرم با استفاده از روش های فنوتیپی و ژنوتی - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: استفاده از مهارکننده‌های sirt1 راهکار مناسبی جهت پیشگیری از ابتلا به سرطان معده باشد. - ۱۳۹۷/۳/۷ -
:: استرین های ایرانی بروسلا به دلیل وجود ژن های مرتبط با بیماری زایی در اکثر سویه های مورد مطالعه، بسیار بیماری زا می باشند. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: ایزوله های مایکوباکتریوم لنتی فلاووم و گوردونه غالبا نسبت به آنتی بیوتیک های ایزونیازید و ریفامپین مقاوم هستند. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: تغییرات در ترکیب میکروبیوتای باکتریایی روده ممکن است با دیابت تیپ 2 مرتبط باشد. - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: کودکانی که با شیر مادر تغذیه می کنند در مقایسه با کودکانی که از شیر خشک تغذیه می کنند، کمتر به عفونت هلیکوباکتر پیلوری مبتلا می شوند. - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: شیوع بالای فاکتورهای بیماریزایی و میزان بالای مقاومت آنتی بیوتیکی در میان بیماران ، پرسنل و سطوح بیمارستان سوختگی مشاهده شده است. - ۱۳۹۷/۲/۲۹ -
:: منشا عفونت بیماران سوختگی می تواند پرسنل و یا سطوح باشد که باید در جهت کنترل و جلوگیری از گسترش عفونت اقدامات لازم به عمل آید. - ۱۳۹۷/۲/۲۹ -
:: در گونه های بیفیدوباکتریوم جدا شده از شیر مادر و مدفوع نوزادان، تعداد کمی از سویه ها کاندید مناسب برای تولید سویه های پروبیوتیک می باشند. - ۱۳۹۷/۲/۲۶ -
:: وجود گسترده مایکوباکتریوم های غیر سلی در منابع آبی بیمارستانهای دارای بیماران خاص، نیاز به اتخاذ تدابیر بهداشتی دارد. - ۱۳۹۷/۲/۱۸ -
:: تعداد سویه های لاکتوباسیل جدا شده از مدفوع که دارای تمامی فواید پروبیوتیک باشند، بسیار اندک می باشد. - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: شیوع ژن های ica و mecA در سویه های مهاجم استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به ترتیب 85 و 75 درصد و در سویه های غیر مهاجم 20 و 51درصد به دست آمده است. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: خاصیت آنتی باکتریال عصاره گل انار در غلظت های مختلف متفاوت می‌باشد. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: طراحی کیت تشخیص مولکولی آپتامر در تشخیص سپسیس بر اساس پروکلسیتونین - ۱۳۹۷/۲/۴ -
:: الگوهای ژنتیکی مختلفی از ایزوله های اسینتوباکتر بومانی وجود دارند و بیشتر این الگوها به اکثر آنتی بیوتیک ها مقاومند. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: کاهش قابل توجه زمان استخراج LPS، عدم نیاز به آنزیم های هضم کننده از مهمترین مزایای روش فنل داغ می باشند - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: شیوع سویه های توکسین زای کلستریدیوم دیفیسیل (پاتوژن اولیه اسهال) در بین بیماران بستری افزایش پیدا کرده است. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: با افزایش شیوع اشرشیا کلی تولید کننده ESBLs نیاز به مدیریت مصرف آنتی بیوتیک و شناسایی منبع و انتشار ایزوله های تولید کننده بتالاکتاماز وجود دا - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: ماستوپاران Bمیتواند بطور موثری در کنترل میکروب های عفونی مقاوم به دارو بیمارستانی موثر باشد - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: نانو ذرات کلوئیدی حاوی نقره و اکسید روی می توانند به عنوان یک نانو داروی ایمن و موثر جهت حذف MTB در ریه افراد مبتلا به سل ریوی استفاده شوند. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: میزان آگاهی پزشکان عمومی شهر یاسوج از تشخیص و درمان هلیکوباکترپیلوری باید افزایش یابد - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: برای اولین بار در ایران، میزان فراوانی، نقش و توزیع خوشه های متعلق به کمپلکس انتروباکتر کلوآکه نشان داده شد. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: درصد آلودگی سالمونلا در مواد غذایی فله بیشتر از مواد غذایی بسته بندی شده است. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: تعیین شیوع باکتریهای کلامیدیا تراکوماتیس و نایسریا گونوره در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان مجتمع درمانی رسول اکرم (ص) شهر تهران. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1