مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بیماری شناسی:
:: پیش شرط سازی ایسکمی دور سبب افزایش تحمل ایسکمی طناب نخاعی موش صحرایی نر می شود - ۱۳۹۸/۲/۲۹ -
:: پیش شرط سازی ایسکمی دور سبب افزایش تحمل ایسکمی طناب نخاعی موش صحرایی نر می شود - ۱۳۹۸/۲/۲۹ -
:: سطح سرمی CD93 میتواند بیومارکر سرمی مناسبی جهت ارزیابی آسم باشد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: واریانتهای یافت شده، نشان دهنده وضعیت هتروژن جهش های ژن FGFR3 در جمعیت ایرانی است. - ۱۳۹۷/۲/۱۷ -
:: وضعیت جهش های ژن PAH در جمعیت ایرانی هتروژن است. - ۱۳۹۷/۲/۴ -
:: تیمول به صورت وابسته به دوز سمیت کبدی ناشی از مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکسید کاهش می دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ -
:: بیماران با DVT را می توان به صورت سرپایی درمان نمود. - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: سطح پرولاکتین پلاسما می‌تواند به عنوان یک شاخص در نارسایی کلیه ناشی از دیابت استفاده شود - ۱۳۹۶/۸/۱ -
:: عدم تاثیر سطح ویتامین D بر ناباروری مردان در شهر بوشهر - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -