مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بینایی سنجی:
:: حفظ تیزبینی در شدت cd/m25 در دو سمت گیجگاهی و بینی شرایط بهتری را نسبت به cd/m21 نشان می دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -