مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بیهوشی:
:: دو داروی بیهوشی پروپوفول و ایزوفلوران از نظرمدت‌بیهوشی، زمان بیداری، ترخیص از ریکاوری در جراحی لاپاراسکوپیک برداشتن کیسه صفرا مناسب است. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: تزریق ازون به داخل دیسک با روش های کم تهاجمی می تواند یک روش موثر و مقرون به صرفه برای درمان بیماران مبتلا به دردهای دیسکوژنیک کمری باشد. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: کارآمدی استفاده از روش بیهوشی موضعی با داروی روپیواکائین نسبت به بیهوشی عمومی - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: استفاده از داروی ممانتین پیش از جراحی مجرای اشکی چشم می تواند باعث پیشگیری از درد عمل جراحی شود. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: انجام بلوک سراتوس قدامی پس از ماستکتومی (پستان برداری) می تواند باعث کاهش درد بعد از عمل جراحی و میزان مصرف مخدر شود. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: اثرات دارو های آنتی اکسیدانی بر تغییرات آزمایشات انعقادی طی جراحی - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: با تجویز ترکیبات آنتی‌اکسیدانی ویتامین C و ویتامین E قبل از عمل می‌توان از میزان استرس اکسیداتیو ناشی از جراحی کاست. - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: استفاده از داروی ممانتین پیش از عمل جراحی برای پیش گیری از درد عمل جراحی توصیه می شود. - ۱۳۹۷/۲/۸ -
:: چای سبز در کاهش اضطراب بعد از عمل جراحی استخوان ران مؤثر است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: نگرش مطلوب دانشجویان هوشبری نسبت به نقش دستیاران بیهوشی در آموزش بالینی - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: اثر تزریق کتورولاک وریدی جهت کنترل بی دردی قبل و بعد از استفاده از تورنیکت بر میزان مصرف اپیوئیدها در عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی فمور و - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: کاهش آسیب های ایسکمی ریپرفیوژن ناشی از بای پس قلبی ریوی، با تجویز سلنیوم وریدی قبل از القای بیهوشی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر - ۱۳۹۶/۱۲/۶ -
:: داروی بی حسی سطحی بنزوکائین می تواند از سایر داروهای بی حسی سحطی موثر تر باشد و بهترین روش برای استعمال این دسته از داروها به صورت پچ (patch) است. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: اتومیدات داخل وریدی دوز پایین قبل از القاء بی‌هوشی، می‌تواند به طور مؤثر بروز و شدت میوکولونوس مرتبط با اتومیدات را کاهش دهد. - ۱۳۹۶/۱۱/۶ -
:: انفیلتراسیون داخل زخم بوپی واکائین روش مؤثری در کاهش درد حاد پس از جراحی الکتیو ناحیه تحتانی شکم در کودکان می باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -
:: پیش داروی گاباپنتین خوراکی و ترامادول در کاهش درد حاد بعد از عمل هیسترکتومی ابدومینال مؤثر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: درمان با ترانگزامیک اسید قبل از جراحی برداشت پروستات از راه مجرا نیاز به ترانسفیوژن بعد عمل را کاهش می‌دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: پایش وضعیت بیهوشی بیماران بر اساس معیار BIS نتایج کارآمدتری در کاهش زمان‌های خروج بیماران از وضعیت بیهوشی دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: درمان بیماران با الکتروشوک تاثیری برتروپونین قلبی ندارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: آپوتل و رمی فنتانتیل در کنترل درد بعد از عمل سزارین بیماران موثر می باشند . - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر خونریزی حین عمل جراحی کرانیوتومی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: مقایسه میزان شیوع لرز ناشی از بی حسی نخاعی با مارکایین و لیدوکایین طی عمل هرنیای اینگواینال - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: تاثیرتزریق دو داروی پتدین و لیدوکایین بر عوارض پس از اکستوباسیون در بیماران تحت بیهوشی عمومی - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: مقایسه اثر لیکوپن با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: بیهوشی عمومی با داروی اتومیدیت میزان رخداد سندرم سیمان ارتوپدی را نسبت به بیهوشی اسپینال با بوپی واکائین کاهش می دهد. - ۱۳۹۶/۷/۱۵ -
:: بهترین روش برای استعمال داروی بی سی به صورت پچ (patch) می باشد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: دو داروی Dexmedetomidine و Bupivacaine بر درد و آرام بخشی بعد از عمل جراحی کودکان 1-5 سال تاثیر بالایی دارد. - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -