مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بیهوشی:
:: انفیلتراسیون داخل زخم بوپی واکائین روش مؤثری در کاهش درد حاد پس از جراحی الکتیو ناحیه تحتانی شکم در کودکان می باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -
:: پیش داروی گاباپنتین خوراکی و ترامادول در کاهش درد حاد بعد از عمل هیسترکتومی ابدومینال مؤثر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: درمان با ترانگزامیک اسید قبل از جراحی برداشت پروستات از راه مجرا نیاز به ترانسفیوژن بعد عمل را کاهش می‌دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: پایش وضعیت بیهوشی بیماران بر اساس معیار BIS نتایج کارآمدتری در کاهش زمان‌های خروج بیماران از وضعیت بیهوشی دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: درمان بیماران با الکتروشوک تاثیری برتروپونین قلبی ندارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: آپوتل و رمی فنتانتیل در کنترل درد بعد از عمل سزارین بیماران موثر می باشند . - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: چای سبز در کاهش اضطراب بعد از عمل جراحی تیبیا مؤثر است. - ۱۳۹۶/۹/۲۶ -
:: بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر خونریزی حین عمل جراحی کرانیوتومی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: مقایسه میزان شیوع لرز ناشی از بی حسی نخاعی با مارکایین و لیدوکایین طی عمل هرنیای اینگواینال - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: تاثیرتزریق دو داروی پتدین و لیدوکایین بر عوارض پس از اکستوباسیون در بیماران تحت بیهوشی عمومی - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: مقایسه اثر لیکوپن با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: بیهوشی عمومی با داروی اتومیدیت میزان رخداد سندرم سیمان ارتوپدی را نسبت به بیهوشی اسپینال با بوپی واکائین کاهش می دهد. - ۱۳۹۶/۷/۱۵ -
:: بهترین روش برای استعمال داروی بی سی به صورت پچ (patch) می باشد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: بهترین روش برای استعمال داروی بی سی به صورت پچ (patch) می باشد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: دو داروی Dexmedetomidine و Bupivacaine بر درد و آرام بخشی بعد از عمل جراحی کودکان 1-5 سال تاثیر بالایی دارد. - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -