مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بیهوشی:
:: تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی باعث بی دردی پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا می شود - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ -
:: دو روش سوپاین و پرون پوزیشن با دوزهای متفاوت مارکایین باعث ثبات در علائم همودینامیک و میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی - ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -
:: آشنایی بیماران با فرایند درمان و عوارض حاصل از آن به انجام مراقبت های بهینه بسیار کمک کننده می باشد. - ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -
:: اثربخشی لیدوکائین وریدی در مقایسه با مورفین وریدی در کاهش درد حاد ناشی از ترومای اندام - ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -
:: در زمان 5 دقیقه بعد از بی حسی نخاعی اسپاینال فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط دست راست و پای راست تقریباً برابر بودند. - ۱۳۹۷/۱۰/۹ -
:: تأثیر حرکات غیر فعال پلک بر بروز کراتوپاتی تماسی معنا دار است - ۱۳۹۷/۱۰/۹ -
:: میدازولام از افت فشار خون بعد از تغییر پوزیسیون از سوپاین به پرون در بیماران تحت عمل جراحی نفرولیتوتریپسی از طریق پوست به روش بی حسی نخاعی جل - ۱۳۹۷/۱۰/۸ -
:: ترجیح استفاده از داروی بی‌هوشی تیوپنتال سدیم نسبت به پروپوفول در درمان بیماران نیازمند به الکتروشوک مغزی با توجه به ثبات همودینامیک بهتر - ۱۳۹۷/۱۰/۲ -
:: توجه به لرز حین و بعد از بی حسی ناحیه ای، عوارض حاصل از آن و استفاده از روش های نوین جهت در مان لرز بسیار مهم می باشد. - ۱۳۹۷/۹/۶ -
:: طب سوزنی در مقایسه با داروی متوکلوپرامید، تهوع و استفراغ بعد از عمل را بهتر کنترل می کند. - ۱۳۹۷/۸/۳۰ -
:: تزریق لیدوکایین داخل اتاق قدامی چشم در کاهش دردناشی از کاتاراکت موثر است. - ۱۳۹۷/۸/۲۷ -
:: استفاده از مانیتول در مقایسه با ان استیل سیتئین تفاوت معناداری از نظر عملکرد کبد پس از جراحی و میزان آسیب کبدی و اختلالات الکترولیتی و انعقا - ۱۳۹۷/۸/۲۶ -
:: آموزش تیم های بیهوشی و اورژانس در خصوص استفاده بیشتر از تست های با حساسیت و ویژگی بالاتر برای ارزیابی راه هوایی ضرورت دارد. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: افزودن دکس مدتومدین به لیدوکاوئین باعث افزایش کیفیت بلاک می گردد. - ۱۳۹۷/۷/۱۴ -
:: ملاتونین و گاباپنتینبر به یک اندازه بر اضطراب و درد پس از عمل در جراحی ستون فقرات کمری موثرند. - ۱۳۹۷/۷/۱۴ -
:: تاثیر پیشگیرانه غرغره سولفات منیزیوم، غرغره ی کتامین با تزریق دگزامتازون وریدی بر گلودرد پس از عمل جراحی در بیماران تحت بیهوشی عمومی - ۱۳۹۷/۶/۳۱ -
:: مکمل یاری با ویتامین D باعث بهبود شرایط سوخت و ساز و نشانگرهای استرس اکسیداتیو می شود. - ۱۳۹۷/۶/۳۱ -
:: استفاده همزمان از داروی دگزا متازون و پاراستامول می تواند در پیشگیری از سردرد پس از سزارین با بی نخاعی موضعی موثر تر از کاربرد تک تک این دارو - ۱۳۹۷/۶/۲۶ -
:: تاثیر داروی اتومیدیت + فنتانیل و پروپوفول + فنتانیل برای القای بیهوشی بر روی فشار خون و ضربان قلب بیماران مبتلا به ایسکمی قلب یکسان است. - ۱۳۹۷/۶/۲۶ -
:: تغییر پوزیشن برروی فشار کاف لوله تراشه در بیماران تحت جراحی با بیهوشی عمومی مؤثر است. - ۱۳۹۷/۶/۲۵ -
:: داروی مکمل غذایی بتائین بر ساختار و عملکرد کلیه بعد از القاء سکته قلبی تاثیر مثبت دارد - ۱۳۹۷/۶/۲۰ -
:: خفگی (آسفیکسی) یک عامل بسیار مهم درایجاد فلج مغزی کودکان می باشد . - ۱۳۹۷/۶/۱۴ -
:: آیا می توان اختلالات شناختی پس از جراحی آب مروارید را با دارو کاهش داد؟ - ۱۳۹۷/۶/۱۱ -
:: نگرش مطلوب دانشجویان هوشبری نسبت به نقش دستیاران بیهوشی در آموزش بالینی - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: آیا دوزهای متفاوت ترامادول تزریقی بر لرز بعد از عمل جراحی تحت بی حسی نخاعی اثر دارد؟ - ۱۳۹۷/۶/۵ -
:: دو داروی بیهوشی پروپوفول و ایزوفلوران از نظرمدت‌بیهوشی، زمان بیداری، ترخیص از ریکاوری در جراحی لاپاراسکوپیک برداشتن کیسه صفرا مناسب است. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: تزریق ازون به داخل دیسک با روش های کم تهاجمی می تواند یک روش موثر و مقرون به صرفه برای درمان بیماران مبتلا به دردهای دیسکوژنیک کمری باشد. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: کارآمدی استفاده از روش بیهوشی موضعی با داروی روپیواکائین نسبت به بیهوشی عمومی - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: استفاده از داروی ممانتین پیش از جراحی مجرای اشکی چشم می تواند باعث پیشگیری از درد عمل جراحی شود. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: انجام بلوک سراتوس قدامی پس از ماستکتومی (پستان برداری) می تواند باعث کاهش درد بعد از عمل جراحی و میزان مصرف مخدر شود. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: اثرات دارو های آنتی اکسیدانی بر تغییرات آزمایشات انعقادی طی جراحی - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: با تجویز ترکیبات آنتی‌اکسیدانی ویتامین C و ویتامین E قبل از عمل می‌توان از میزان استرس اکسیداتیو ناشی از جراحی کاست. - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: استفاده از داروی ممانتین پیش از عمل جراحی برای پیش گیری از درد عمل جراحی توصیه می شود. - ۱۳۹۷/۲/۸ -
:: چای سبز در کاهش اضطراب بعد از عمل جراحی استخوان ران مؤثر است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: اثر تزریق کتورولاک وریدی جهت کنترل بی دردی قبل و بعد از استفاده از تورنیکت بر میزان مصرف اپیوئیدها در عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی فمور و - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: کاهش آسیب های ایسکمی ریپرفیوژن ناشی از بای پس قلبی ریوی، با تجویز سلنیوم وریدی قبل از القای بیهوشی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر - ۱۳۹۶/۱۲/۶ -
:: داروی بی حسی سطحی بنزوکائین می تواند از سایر داروهای بی حسی سحطی موثر تر باشد و بهترین روش برای استعمال این دسته از داروها به صورت پچ (patch) است. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: پیش داروی گاباپنتین خوراکی و ترامادول در کاهش درد حاد بعد از عمل هیسترکتومی ابدومینال مؤثر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: درمان با ترانگزامیک اسید قبل از جراحی برداشت پروستات از راه مجرا نیاز به ترانسفیوژن بعد عمل را کاهش می‌دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: پایش وضعیت بیهوشی بیماران بر اساس معیار BIS نتایج کارآمدتری در کاهش زمان‌های خروج بیماران از وضعیت بیهوشی دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: درمان بیماران با الکتروشوک تاثیری برتروپونین قلبی ندارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: آپوتل و رمی فنتانتیل در کنترل درد بعد از عمل سزارین بیماران موثر می باشند . - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر خونریزی حین عمل جراحی کرانیوتومی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: مقایسه میزان شیوع لرز ناشی از بی حسی نخاعی با مارکایین و لیدوکایین طی عمل هرنیای اینگواینال - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: تاثیرتزریق دو داروی پتدین و لیدوکایین بر عوارض پس از اکستوباسیون در بیماران تحت بیهوشی عمومی - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: مقایسه اثر لیکوپن با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: بیهوشی عمومی با داروی اتومیدیت میزان رخداد سندرم سیمان ارتوپدی را نسبت به بیهوشی اسپینال با بوپی واکائین کاهش می دهد. - ۱۳۹۶/۷/۱۵ -
:: بهترین روش برای استعمال داروی بی سی به صورت پچ (patch) می باشد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1