مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بیوشیمی:
:: رزوراترول با کاهش PLIN-5 در بافت چربی قهوه‌ای موجب کاهش ذخایر چربی و مانع از استئاتوز و هیپرتروفی قلبی می‌شود - ۱۳۹۷/۷/۲ -
:: تاثیر عصاره هندوانه ابوجهل در درمان دیابت - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: پیشنهاد استفاده از ماده تیمول در بیماران مبتلا به آسم - ۱۳۹۷/۶/۱۱ -
:: هیپوتیروئیدیسم تحت درمانگاهی احتمالا تاثیر قابل توجهی بر مقاومت به انسولین و هموسیستئین دارد. - ۱۳۹۷/۶/۱۱ -
:: فعالیت آنزیم‌های گلوکوزیداز در بیماران پمپه (یک اختلال وراثتی که با تجمع قند پیچیده ای به نام گلیکوژن در سلول های بدن همراه است) و بیماری گوش - ۱۳۹۷/۵/۲۷ -
:: کیم وان (kim) ادراری یک نشانگر نسبتا خوبی جهت تشخیص آسیب حاد کلیه می باشد. - ۱۳۹۷/۵/۲۰ -
:: اﻓﺰایش NGAL ﺳﺮﻣﯽ و ادراری و ﻧﯿﺰ NAG ادراری، ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰایش آﺳﯿﺐ ﺣﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: نانوذرات سلنیوم با کاهش بیان برخی ژنها می توانند آسیب ناشی از قطع و وصل جریان خون کلیوی را کاهش دهند. - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: مهار کننده های miR-141 و فعال کننده های SIRT1 پتانسیل آن را دارند که برای اهداف درمانی در کنترل کبد چرب مورد استفاده قرار گیرند. - ۱۳۹۷/۵/۸ -
:: بر اساس تأثیر معکوس miR-34a روی انسولین ممکن است افزایش این miRNA با افزایش بروز دیابت نوع یک در ارتباط باشد. - ۱۳۹۷/۵/۸ -
:: شدت فعالیت مسیر گلیکولیز عامل تنظیمی در متاستاز سلول‌های سرطانی می‌باشد - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: یک بیوسنسور ارزان قیمت و کارآمد جهت اندازه‌گیری آکریل آمید در نمونه‌های مواد غذایی طراحی شد. - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: درشرایط آزمایشگاهی عصاره جلبک سارگاسوم اولیگوسیستوم اثرات مفیدی بر پروفایل قندی و لیپیدی در جهت بهبودی دیابت دارد. - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: احتمالا از میزان متیلاسیون نمونه‌های مدفوع بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال به عنوان یک روش غیرتهاجمی در تشخیص و غربالگری سرطان کولورکتال - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: میان سطح سرمی عناصر کمیاب در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و افراد عادی تفاوت وجود دارد. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: عدم ارتباط میزان لیپیدها، پروتئین ها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق با شاخصهای سلامت دهان و دندان در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: مهارکننده SIRT-1)Tenovin-6) اثرات کشندگی آرسنیک تری اکسید (ATO) و القاء آپوپتوز را بر روی سلول های سرطانی NB4 تقویت می کند. - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: تاثیر تروستیلبن (پلی فنول با خواص آنتی اکسیدانی) بر بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی(VEGF) در رده‌های لنفوبلاستیک Jurkat و Molt-4 - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: کروستین (کاروتنوئید استخراج شده از گیاه زعفران) آنژیوژنز یا رگزایی را در سلول‌های اندوتلیال انسانی تحریک می‌کند . - ۱۳۹۷/۳/۲۸ -
:: در بیماران آلوده به هلیکوباکتر پیلوری و زخم های گوارشی فراوانی سلول های T CD4+ (نوعی از لنفوسیت ها )بالا می باشد. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: افزایش پاسخ سلول های Th1 و Th17 می توانند نقش مهمی در ایجاد بیماری زخم گوارشی در بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری داشته باشند. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: اینترلوکین-32 و اینترلوکین-33 ممکن است نقش مهمی در پاسخ التهابی و پیشرفت تغییرات التهابی پایدار و مزمن در معده داشته باشد. - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: ترکیب آرسنیک تری اکساید (ATO) با مهار کننده های پروتئین سیرتوئین-1 می تواند در درمان بیماران مبتلا به لوسمی پرومیلوسیتیک حاد سودمند باشد. - ۱۳۹۷/۳/۱۳ -
:: میکرو RNA-206 می تواند نقش مهمی در مهار و سرکوب رشد سلول های سرطانی پستان داشته باشد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: ﻋﺼﺎره ﭘﺴﺘﻪﻛﻮهی دارای اﺛﺮات مهارﻛﻨﻨﺪگی ﻗﻮی ﺑﺮ آدﻧﻮوﻳﺮوس می باشد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: تاثیر لیپوپروتئین کم چگالی با تراکم اندک (sd-LDL) باعث کاهش سطوح بیان ژن های ATF3 و Egr2 در بیماران با تنگی عروق کرونر می شود. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: عدم تاثیر داروی رزورترول خوراکی، بر سطوح خونی آدیپونکتین و لپتین در بیماران دیابتی تیپ دو - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: عصاره شنبلیله، جمفیبروزیل و ورزش استقامتی و همچنین اصلاح رژیم غذایی می تواند بطور قابل توجه میزان تری‌گلیسرید سرم را کاهش دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: کمبود ویتامین D به طور قابل ملاحظه ای در میان کودکان ایران شایع می باشد. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: بین میزان سطح سرمی ویتامین D و استئوکلسین با سلامتی عروق کرونر ارتباط دارد. - ۱۳۹۷/۱/۱۹ -
:: سلاسترول (نوعی ترکیب گیاهی) می‌تواند به عنوان یک گزینه مناسب جهت کنترل التهاب ناشی از سایتوکاین‌ها در عفونت آنفلوانزا A به‌کار گرفته شود. - ۱۳۹۷/۱/۱۸ -
:: تابش اشعه منجر به تغییرات قابل توجه بر رده های اسپرم در بافت بیضه، تعداد، تحرک و ساختار مورفولوژیکی اسپرم می شود. - ۱۳۹۷/۱/۱۴ -
:: اثر محافظتی ماده N-استیل سیستئین بر سمیت کبدی ناشی از دیکلوفناک در موش صحرایی - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -
:: ارزیابی فراوانی سلولهایTreg و میزان IDO در بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -
:: آنزیم استخراج شده از ریشه هورس رادیش می تواند در حذف آلاینده هایی مانند دترجنتها مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ -
:: اثرعصاره آبی و هیدرو الکلی گیاه کهورک (Prosopis farcta) بر جذب گلوکز در رده سلولهای چربی 3T3-L1 - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: تعیین میزان فراوانی فاکتورهای چسبندگی clfA،clfB ،fnbA ،fnbB و میزان بیان ژن‌های clfB و fnbA باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس به روش PCR و Real-time - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: نقش پیش التهابی و التهابی اینترلوکین22 در کنترل عفونت های باکتریایی و تقویت سدهای دفاعی موکوسی - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: در مراحل پیشرفت تومور، زمانی که سایتوکاین های محیطی مانند TGF- βو IL-6 حضور دارند NVP- BEZ-235 داروی بسیار مناسبی برای درمان است. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: کافئیک اسید فنیل استر می تواند به عنوان یک ماده موثر در جلوگیری از متاستاز و القا مقاومت دارویی تاثیر بسزایی داشته باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: مصرف سیگار باعث افزایش رادیکال های آزاد و در نتیجه پراکسیداسیون لیپید، پروتئین و DNA شده که می تواند منجر به کاهش باروری در مردان گردد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ -
:: گزنه سفید تولید گونه‌های واکنشگر اکسیژن میتوکندریایی در نوتروفیل‌های در حال گردش در رت‌های دیابتی را کاهش نمی‌دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: اثر حفاظتی سیلیبینین بر روی کبد با افزایش بیان ژن KLF2 در شرایط آزمایشگاهی ایسکمی ریپرفیوژن - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: استفاده از عصاره آویشن می‌تواند در کاهش سطح کلسترول در افراد موثر باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: افزایش جذب گلوکز در رده سلولهای عضلانی L6 تحت تاثیر عصاره گیاه علف مار - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: دو ژن GCK و HNF1A جهش بیماری زایی نداشته و تأثیر زیادی در بروز دیابت بارز شده در بلوغ جوانی ندارد. - ۱۳۹۶/۸/۲۹ -
:: استفاده از سطوح بیان miR-451 و miR-21 به عنوان بیومارکرهایی جهت تشخیص زودرس و عود سرطان سینه - ۱۳۹۶/۸/۲۷ -
:: فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم های اکسیداتیو در حضور داروی ایزونیازید در بافت کبد موش صحرایی کاهش می یابد. - ۱۳۹۶/۸/۶ -
:: نانوذرات سلنیوم، اکسید آهن و نقره به صورت وابسته به دوز ایزونیازید منجر به کاهش فعالیت آنزیم های اکسیداتیو در بافت کلیه موش های صحرایی می گر - ۱۳۹۶/۸/۲ -
:: مصرف لیتیم و مهار‌کننده تولید نیتریک اکساید در درمان اختلال دوقطبی باعث کاهش بیش فعالی ناشی از متیل فنیدات می‌شود. - ۱۳۹۶/۷/۲۶ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1