مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بیوشیمی:
:: اثر محافظتی ماده N-استیل سیستئین بر سمیت کبدی ناشی از دیکلوفناک در موش صحرایی - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -
:: ارزیابی فراوانی سلولهایTreg و میزان IDO در بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -
:: آنزیم استخراج شده از ریشه هورس رادیش می تواند در حذف آلاینده هایی مانند دترجنتها مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ -
:: اثرعصاره آبی و هیدرو الکلی گیاه کهورک (Prosopis farcta) بر جذب گلوکز در رده سلولهای چربی 3T3-L1 - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: تعیین میزان فراوانی فاکتورهای چسبندگی clfA،clfB ،fnbA ،fnbB و میزان بیان ژن‌های clfB و fnbA باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس به روش PCR و Real-time - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: نقش پیش التهابی و التهابی اینترلوکین22 در کنترل عفونت های باکتریایی و تقویت سدهای دفاعی موکوسی - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: در مراحل پیشرفت تومور، زمانی که سایتوکاین های محیطی مانند TGF- βو IL-6 حضور دارند NVP- BEZ-235 داروی بسیار مناسبی برای درمان است. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: کافئیک اسید فنیل استر می تواند به عنوان یک ماده موثر در جلوگیری از متاستاز و القا مقاومت دارویی تاثیر بسزایی داشته باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: مصرف سیگار باعث افزایش رادیکال های آزاد و در نتیجه پراکسیداسیون لیپید، پروتئین و DNA شده که می تواند منجر به کاهش باروری در مردان گردد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ -
:: گزنه سفید تولید گونه‌های واکنشگر اکسیژن میتوکندریایی در نوتروفیل‌های در حال گردش در رت‌های دیابتی را کاهش نمی‌دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: اثر حفاظتی سیلیبینین بر روی کبد با افزایش بیان ژن KLF2 در شرایط آزمایشگاهی ایسکمی ریپرفیوژن - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: استفاده از عصاره آویشن می‌تواند در کاهش سطح کلسترول در افراد موثر باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: افزایش جذب گلوکز در رده سلولهای عضلانی L6 تحت تاثیر عصاره گیاه علف مار - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: دو ژن GCK و HNF1A جهش بیماری زایی نداشته و تأثیر زیادی در بروز دیابت بارز شده در بلوغ جوانی ندارد. - ۱۳۹۶/۸/۲۹ -
:: استفاده از سطوح بیان miR-451 و miR-21 به عنوان بیومارکرهایی جهت تشخیص زودرس و عود سرطان سینه - ۱۳۹۶/۸/۲۷ -
:: فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم های اکسیداتیو در حضور داروی ایزونیازید در بافت کبد موش صحرایی کاهش می یابد. - ۱۳۹۶/۸/۶ -
:: نانوذرات سلنیوم، اکسید آهن و نقره به صورت وابسته به دوز ایزونیازید منجر به کاهش فعالیت آنزیم های اکسیداتیو در بافت کلیه موش های صحرایی می گر - ۱۳۹۶/۸/۲ -
:: مصرف لیتیم و مهار‌کننده تولید نیتریک اکساید در درمان اختلال دوقطبی باعث کاهش بیش فعالی ناشی از متیل فنیدات می‌شود. - ۱۳۹۶/۷/۲۶ -
:: عصاره الکلی گیاه خرفه علائم رفتاری درد نوروپاتی و درد حاد را کاهش دهد. - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: آروندیک اسید می‌تواند در درمان مانیا در اختلال خلقی دوقطبی ‌مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: نیتریک اکساید و گیرنده‌های گلوتامات (NMDA) در بروز اثرات ضدتشنج داروی دانترولن نقش دارند. - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: سطح اوریک اسید همراه با خودکشی در بیماران دچار افسردگی بیشتر است. - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی و دینامیک مولکولی می توان فعالیت پروتئین ها را پیشگویی کرد. - ۱۳۹۶/۵/۲۴ -