مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بیوفیزیک:
:: رویکرد جدید برای درونیابی تصاویر باینری با استفاده از مدل تیخنوف محدود شده وجود دارد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: با بکارگیری نانوذرات اکسید گرافن، میدان مغناطیسی و لیزر مادون قرمز نزدیک، می‌توان مانع از افزایش اندازه تومور گردید. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: نانو ساختار اکسید گرافن با دو پوشش پلیمری مختلف حاملین مناسبی برای داروی 5-فلوئورویوراسیل می باشند. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: اثر مثبت حفاظت پرتوی آب معدنی گوگرد دار رامسر بر مغز استخوان موش - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -