مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی اروژانس:
:: درمان موفق آسیب های ناشی از سقوط در سالمندان میسر است - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -
:: بیشترین علت بروز تروما در شهر گرگان طی سال های 90 و 91، ضربه و حوادث ترافیکی بوده است. - ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -
:: مراقبت معنوی می‌تواند بر میزان رضایتمندی خانواده‌ بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه مؤثر باشد. - ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -
:: بر اساس نتایج مطالعه حاضر ، بین قرص وافشانه نیتروگلیسرین تفاوتی وجود ندارد ، اما در بیمارانی که فشارخون پایین دارند افشانه ارجحیت دارد . - ۱۳۹۷/۱۰/۳ -
:: درمان با ضدسرم عقرب در زمان ابتدایی مراجعه به خصوص در کودکان و سالخوردگان باید در اولویت قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۸/۳۰ -
:: نبولایز لیدوکایین در بهبود آسم تاثیر مفیدی حداقل در فاز حاد ندارد. - ۱۳۹۷/۸/۱۲ -
:: متوکلوپرامید به همراه دگزامتازون ضداستفراغ قویتری نسبت به متوکلوپرامید به تنهایی در ضربه به سر هست. - ۱۳۹۷/۷/۲۹ -
:: سیستم APACHI II (یک سیستم طبقه بندی شدت بیماری) سیستمی مفید و کاربردی جهت تعیین پیش آگهی بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت ویژه می‌باشد. - ۱۳۹۷/۶/۳۱ -
:: یافته های سونوگرافی Fast قبل و بعد از سرم تراپی در بیماران ترومای بلانت شکمی - ۱۳۹۷/۶/۲۷ -
:: آیا سیستمهای نمرده دهی ارزیابی شدت تروما می توانند در پیش بینی مرگ و میر بیماران ترومایی بخش مراقبتهای ویژه مفید باشند؟ - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: در نیمه نخست سال 1396، هزینه کل مصدومان ترافیک جاده ای در بیمارستان شهدای هفتم تیر (مرکز تروما) بیشتر از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بوده است. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: معاینه بالینی اندام های دچار آسیب غیرنافذ، ارزش بالایی در پیش بینی یافته های رادیوگرافی دارد. - ۱۳۹۷/۴/۱۷ -
:: آسیب لوزالمعده ناشی از آسیب غیر نافذ شکم با افزایش سطح آنزیم های آمیلاز و لیپاز همراهی دارد. - ۱۳۹۷/۴/۱۷ -
:: افزایش سطح آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز پیش بینی کننده آسیب کبدی در وضعیت آسیبهای غیر نافذ شکم است. - ۱۳۹۷/۴/۱۷ -
:: تزریق وریدی متوکلوپرامید پیش از جایگذاری لوله بینی- معده ای شدت درد، تهوع و ناراحتی ناشی از جایگذاری را کاهش می دهد. - ۱۳۹۷/۴/۱۷ -
:: آسیب های نفوذی جلدی ناشی از وسایل نوک تیز پزشکی آلوده به خون بیماران در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی در سال 1392 شایع بوده است - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: مدیران حوزه سلامت به منظور کمک به پرسنل اورژانس بیمارستان ها برنامه های آموزشی سیستماتیک وپویایی را در جهت سازگاری آنها درنظر گیرند - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: بین استرس شغلی کارکنان بخش اورژانس بیمارستان با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی آنها ارتباط وجود دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: شیوع آنومالی آرکوئت فورامن (واریاسیون آناتومیکی در مهره اول گردنی) با کمک گرافی لترال گردن در استان گیلان 9/6 می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -
:: تزریق کتورولاک باعث کاهش درد بیماران مبتلا به سنگ کلیه و ترخیص زود هنگام آنان می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: ارزش تشخیصی یافته های رادیوگرافی در تشخیص شکستگی آرنج بیشتر از یافته های بالینی است. - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: اولین بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی ارجاع شده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: برتری چسب مایع بافتی از نظر سرعت انجام ترمیم و رضایتمندی بیمار و والدین نسبت به بخیه زدن - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: معیار فور برای ارزیابی و پیش بینی مرگ و میر درون بیمارستانی بیماران با حوادث عروق مغزی کاربردی و حساسیت بالایی دارد. - ۱۳۹۶/۶/۸ -