مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی اعتیاد:
:: پایین بودن سلامت خانواده باعث آسیب پذیری افراد نسبت به رفتارهای پرخطر از جمله سوء مصرف مواد می شود - ۱۳۹۷/۷/۳ -
:: شیوع مصرف پان پراک در دانشجویان پایین و اکثریت افراد سابقه مصرف هیچگونه ماده ای نداشتند - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: درد حاد که با استفاده از آزمون hot-plate: انجام گرفت در رت های مبتلا به PTSD به صورت معناداری نسبت به رت های گروه کنترل بالاتر بود - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: افراد پر استرس و هیجانی، خصوصا اگر مشکلات زندگی نیز این استرس ها را تشدید کند، مستعد اعتیاد هستند. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: اطلاعات ناکافی در مورد روش متادون درمانی و عوارض جانبی آن از مهمترین موانع ماندگاری در درمان معتادان تحت درمان است. - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: اولین بار مصرف شیشه در جوانان 19-29 ساله ایرانی مورد بررسی قرار گرفت - ۱۳۹۷/۴/۵ -
:: مولفه های اجتماعی بر شناخت نوجوانان در استفاده از مواد مخدر اثر دارد. - ۱۳۹۷/۳/۱۳ -
:: با بالا بردن آگاهی و بهبود نگرش مناسب جوانان و خانواده‌های آن‌ها می‌توان گرایش به مصرف شیشه را در جامعه کاهش داد. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: عملکـرد حافظه فعال در گروه تحت درمان متادون از گـروه بهنجار ضعیفتر ولی از گروه سـوء مصرف کننـدگان مواد بهتر اسـت. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: تغییر سطح miR-122 در پلاسمای منی افراد معتاد به هروئین نشان دهنده اختلال در تنظیم پس ترجمه ای ژن هاست. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: مصرف داروهای بوپرنورفین و کلونیدین در2 تا 4 روز پس از قطع تریاک نسبت به سایر داروها (متادون، تنتور تریاک ، باکلوفن ، ترامادول ، آمیتریپتیلین ، - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: نیازهای روانی همسران بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: تجارب دانشجویان درباره وابستگی به اینترنت - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: استفاده از بسته های خدمتی درمان اعتیاد باعث کاهش آسیب های ناشی از مصرف مواد می شود. - ۱۳۹۶/۱۱/۲ -
:: خانواده و ساختار آن مهمترین علت در نقصان عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ -
:: بررسی نقش آنزیم پروتئین کیناز وابسته به کلسیم/کالمودولین II (CaMKII ) بر حافظه فضایی موشهای صحرایی نر حساس شده با مرفین - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: سلامت روان و رفتارهای پر خطر در فرزندان افراد سوءمصرف کننده مواد نیاز به توجه ویژه دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: عوامل مرتبط با شروع مصرف قلیان در زنان - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: بررسی میزان شیوع مصرف همزمان مواد آمفتامینی و داروهای مورد استفاده در درمان نگهدارنده در بین مراجعین مراکز درمان سوءمصرف مواد با داروهای آگ - ۱۳۹۶/۷/۴ -
:: بوپروپیون میزان موفقیت درمان در بیماران مبتلا به وابستگی به مت آمفتامین را افزایش می‌دهد. - ۱۳۹۶/۶/۱۲ -
:: میزان فلز تالیوم در بدن افراد سیگاری حدود ۵ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری است که عوارض بسیار وخیمی به همراه دارد. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: زنان مبتلا به سوء مصرف مواد، میزان بالایی از خشونت شریک جنسی را تجربه می کنند. - ۱۳۹۶/۵/۲۴ -