مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی اعتیاد:
:: خانواده و ساختار آن مهمترین علت در نقصان عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ -
:: بررسی نقش آنزیم پروتئین کیناز وابسته به کلسیم/کالمودولین II (CaMKII ) بر حافظه فضایی موشهای صحرایی نر حساس شده با مرفین - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: سلامت روان و رفتارهای پر خطر در فرزندان افراد سوءمصرف کننده مواد نیاز به توجه ویژه دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: نیازهای روانی همسران بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. - ۱۳۹۶/۹/۲۹ -
:: عوامل مرتبط با شروع مصرف قلیان در زنان - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: بررسی میزان شیوع مصرف همزمان مواد آمفتامینی و داروهای مورد استفاده در درمان نگهدارنده در بین مراجعین مراکز درمان سوءمصرف مواد با داروهای آگ - ۱۳۹۶/۷/۴ -
:: بوپروپیون میزان موفقیت درمان در بیماران مبتلا به وابستگی به مت آمفتامین را افزایش می‌دهد. - ۱۳۹۶/۶/۱۲ -
:: میزان فلز تالیوم در بدن افراد سیگاری حدود ۵ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری است که عوارض بسیار وخیمی به همراه دارد. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: زنان مبتلا به سوء مصرف مواد، میزان بالایی از خشونت شریک جنسی را تجربه می کنند. - ۱۳۹۶/۵/۲۴ -