مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: انفورماتیک پزشکی :
:: امکان به کارگیری فناوری تلفن همراه در مدیریت بیماری های مزمن سالمندان در سطح قابل قبولی وجود دارد. - ۱۳۹۷/۹/۷ -
:: نسخه فارسی آزمون اعداد دایکوتیک دو تایی و منفرد از پایایی مناسبی برای بررسی شنوایی مرکزی در دختران 7 تا11 سال برخورداراست. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشجویان دختر تاثیر بسزایی روی شاخص توده بدنی آنها نشان نمی دهد. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: پیاده سازی کاردکس الکترونیکی دارویی می تواند دوباره کاری ها را کاهش داده و نقش داروساز را به سمت مشاور دارویی در درمان بیمار معطوف سازد. - ۱۳۹۷/۶/۴ -
:: استفاده از سیستم خبره بالینی بر اساس شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم هوش جمعی ذرات، امکان تشخیص سرطان پروستات را ارتقاء می دهد. - ۱۳۹۷/۶/۴ -
:: تصمیم گیران حوزه سلامت می توانند به شکل وسیعتری از روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمایند. - ۱۳۹۷/۶/۴ -
:: در مواقع عدم دسترسی به متخصصین، پزشکان عمومی می توانند از سیستم خبره فازی برای تشخیص بیماری اسکلروزیس متعدد استفاده کنند. - ۱۳۹۷/۵/۸ -
:: از دیدگاه خبرگان، در بین معیارهای اصلی مکان یابی بهینه برای توزیع خانه های بهداشت روستایی، مهمترین معیار جمعیت روستای اصلی است. - ۱۳۹۷/۵/۸ -
:: وضعیت مدیریت اطلاعات نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در حد مطلوب است. - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بیشترین محورهای پژوهش در سال های اخیر درمقالات آی.اس.آی مدیریت اطلاعات سلامت بوده اند. - ۱۳۹۷/۴/۳۰ -
:: میزان عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر تهران درحد متوسط می باشد. - ۱۳۹۷/۴/۳۰ -
:: روش های داده کاوی برای پیش بینی عودسرطان پستان، بدون بازخورد و همکاری متخصصان بالینی مجرب، بی فایده خواهند بود. - ۱۳۹۷/۴/۳۰ -
:: سیستم اطلاعاتی مبتنی بر وب و پویا مانند ICD11 می تواند به هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان در کشور کمک کند. - ۱۳۹۷/۴/۳۰ -
:: میزان مستندسازی پرونده های پزشکی توسط دستیاران، قبل از ارائه بازخورد مثبت (تشویق) و بعد از بازخورد تفاوت معنا داری را نشان می دهد. - ۱۳۹۷/۴/۳۰ -
:: تمامی مطالعات به رایانش ابری نگاه مثبت داشته و از آن به عنوان یک عامل پیشرفت سیستم های اطلاعات سلامت نام می برند. - ۱۳۹۷/۴/۳۰ -
:: هشت موضوع اصلی به عنوان موانع پیش روی پرستاران در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی برخط در پرستاری مبتنی بر شواهد وجود دارد. - ۱۳۹۷/۴/۳۰ -
:: بهترین پیش بینی وضعیت فشارخون فرد با بررسی تعداد محدودی از ویژگی‌های فردی با استفاده از درخت تصمیم CRUISE - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: پرستاران دانشگاه علوم پزشکی ایران دید مثبتی نسبت به استفاده از فناوری مدیریت دارو بوسیله بارکد دارند. - ۱۳۹۷/۲/۱۶ -
:: هر چه سواد اطلاعاتی دانشجویان بالاتر باشد، میزان اعتیاد به اینترنت کاهش می‌یابد و کاهش اعتیاد به اینترنت موجب افزایش سلامت عمومی خواهد شد. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: شبکه بیزین ساده یکی از بهترین روشهای پیش بینی بیماریها در مقایسه با نظر متخصصان و الگوریتم های موجود دیگر می باشد. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: روش های شناسه زدایی مبتنی بر یادگیری ماشین می توانند به طرز چشمگیری خطر افشای اطلاعات را کاهش دهند. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: تاثیر برنامه آموزش الکترونیک مبتنی بر موبایل برای مادران نوزدان نارس در ارتقاء سلامتی نوزادان - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: ایجاد سامانه چشم پزشکی از راه دور گامی موثر در جهت بالا بردن سرعت و کیفیت خدمات چشم پزشکی می باشد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: برای دستیابی به مدیریت دانش موفق، تدوین استراتژی مدیریت دانش ضروری به نظر می رسد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: پزشکان و پرستاران به کاربرد فناوری پزشکی از راه دور برای مدیریت بیماری دیابت تمایل دارند. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: تدوین راهنمای عملی توسعه و ارتقای نظام اطلاعات مدیریت بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: سیستم­های اطلاعات بیمارستانی کشور براساس الزامات سیستم اطلاعات بیمارستانی از کارایی متوسطی برخودارند. - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -