مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی انفورماتیک:
:: تدوین راهنمای عملی توسعه و ارتقای نظام اطلاعات مدیریت بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: سیستم­های اطلاعات بیمارستانی کشور براساس الزامات سیستم اطلاعات بیمارستانی از کارایی متوسطی برخودارند. - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -