مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی بیهوشی:
:: استرس بیماران تحت عمل جراحی بای پس کرونری با بیهوشی ایزوفلوران- سوفنتانیل در مقایسه با پروپوفول- سوفنتانیل به طور قابل توجه کاهش داشت. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -
:: آیا راه‌اندازی زود هنگام بیمار از بستر پس از بای پس عروق کرونر اکسیژناسیون را بهبود می‌بخشد؟ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -
:: تزریق سلنیوم داخل وریدی علیرغم ایمن بودن، تأثیر قابل توجهی از نظر بالینی و تغییر در پاسخ التهابی سیستمیک متعاقب بای پس عروق کرونر ندارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -
:: ترکیب دارویی پروپوفول، رمی فنتانیل و دکسمدتومدین می تواند بر کاهش بروز تهوع و استفراع بعد از جراحی ستون مهره ها و نخاع کمری موثر باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: مقایسه تاثیر انفوزیون آلبومین 5 درصد با سرم رینگر لاکتات در جایگزین کردن خونریزی حین عمل - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: مقایسه ای تک دوز آمی تریپتیلین با پره گابالین در کاهش درد حاد - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: ترکیب پروپوفول - رمی فنتانیل – دکسمدتومدین نسبت به ترکیب پروپوفول -رمی فنتانیل در ثبات و کنترل تغییرات همودینامیک در مراحل مختلف جراحی ستون - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: کاهش درد زایمان واژینال با دریافت پتدین - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: اثر پیش داروی خوراکی کلونیدین درکاهش خونریزی حین عمل پروستاتکتومی باز - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: تاثیر مثبت ارائه پوزیشن سربالا به بیماران در جلوگیری از افت اشباع اکسیژن خون شریانی - ۱۳۹۶/۶/۵ -