مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی بیهوشی:
:: مقایسه ای تک دوز آمی تریپتیلین با پره گابالین در کاهش درد حاد - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: ترکیب پروپوفول - رمی فنتانیل – دکسمدتومدین نسبت به ترکیب پروپوفول -رمی فنتانیل در ثبات و کنترل تغییرات همودینامیک در مراحل مختلف جراحی ستون - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: ترکیب پروپوفول - رمی فنتانیل – دکسمدتومدین نسبت به ترکیب پروپوفول -رمی فنتانیل در ثبات و کنترل تغییرات همودینامیک در مراحل مختلف جراحی ستون - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: کاهش درد زایمان واژینال با دریافت پتدین - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: اثر پیش داروی خوراکی کلونیدین درکاهش خونریزی حین عمل پروستاتکتومی باز - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: تاثیر مثبت ارائه پوزیشن سربالا به بیماران در جلوگیری از افت اشباع اکسیژن خون شریانی - ۱۳۹۶/۶/۵ -