مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی بیهوشی:
:: دریافت داروی فنتانیل موجب کاهش شیوع و شدت لرز در بیماران تحت عمل جراحی سزارین با بی حسی نخاعی می شود. - ۱۳۹۷/۷/۱۶ -
:: میزان وشدت تهوع در عمل جراحی برداشت کیسه صفرا با استفاده داروی گرانیسترون همراه با داروی دگزامتازون می تواند کاهش یابد. - ۱۳۹۷/۷/۱۶ -
:: تزریق مورفین از طریق دستگاه پمپ درد می‌تواند روش مناسبی برای کنترل درد در بیماران تحت جراحی باز پیوند عروق کرونر قلب باشد. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: فشار مثبت انتهای بازدمی بر میزان خونریزی، وضوح دید و مؤلفه‌های تنفسی بیماران در اعمال جراحی ترمیمی بینی تأثیر ندارد. - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: مصرف شربت دکسترومتورفان در کنار مسکن های دیگر جهت هوشیاری بیشتر و کاهش درد پس از عمل جراحی موثر می باشد. - ۱۳۹۷/۴/۲۰ -
:: برای آرام بخشی حین جراحی کاتاراکت، دکسمدتومیدین به دلیل رضایت بیماران، عدم ایجاد هایپوکسی، عوارض کمتر و ایجاد بی حرکتی مناسب تر، از ترکیب م - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: دو داروی فتتانیل و سوفتتانیل اینتراتکال به همراه بوپیواکائین در کاهش بروز سردرد پس از عمل جراحی سزارین الکتیو تاثیر نداشتند. - ۱۳۹۷/۳/۲۸ -
:: جایگزینی یک تورنیکه عریض بازو به جای دو تورنیکه در اعمال جراحی ارتوپدی دیستال اندام فوقانی در جهت کاهش درد و عوارض جانبی برای بیماران - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: تکنیک های تزریق پلاسمای غنی از پلاکت و پرولوتراپی می توانند باعث بهبود عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو شوند. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: افزایش طول مدت بی‌دردی بدون تغییر همودینامیک با اضافه‌کردن داروی فنتانیل یا سوفنتانیل به بوپیواکائین داخل نخاعی طی عمل جراحی سزارین الکتی - ۱۳۹۷/۱/۱۸ -
:: دسموپرسین بر میزان خونریزی و اختلالات انعقادی در بیماران تحت اعمال جراحی پیوند عروق کرونر دریافت‌کننده داروهای ضد پلاکتی، تأثیر ندارد. - ۱۳۹۷/۱/۸ -
:: استرس بیماران تحت عمل جراحی بای پس کرونری با بیهوشی ایزوفلوران- سوفنتانیل در مقایسه با پروپوفول- سوفنتانیل به طور قابل توجه کاهش داشت. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -
:: آیا راه‌اندازی زود هنگام بیمار از بستر پس از بای پس عروق کرونر اکسیژناسیون را بهبود می‌بخشد؟ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -
:: تزریق سلنیوم داخل وریدی علیرغم ایمن بودن، تأثیر قابل توجهی از نظر بالینی و تغییر در پاسخ التهابی سیستمیک متعاقب بای پس عروق کرونر ندارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -
:: ترکیب دارویی پروپوفول، رمی فنتانیل و دکسمدتومدین می تواند بر کاهش بروز تهوع و استفراع بعد از جراحی ستون مهره ها و نخاع کمری موثر باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: مقایسه تاثیر انفوزیون آلبومین 5 درصد با سرم رینگر لاکتات در جایگزین کردن خونریزی حین عمل - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: مقایسه ای تک دوز آمی تریپتیلین با پره گابالین در کاهش درد حاد - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: ترکیب پروپوفول - رمی فنتانیل – دکسمدتومدین نسبت به ترکیب پروپوفول -رمی فنتانیل در ثبات و کنترل تغییرات همودینامیک در مراحل مختلف جراحی ستون - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: کاهش درد زایمان واژینال با دریافت پتدین - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: اثر پیش داروی خوراکی کلونیدین درکاهش خونریزی حین عمل پروستاتکتومی باز - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: تاثیر مثبت ارائه پوزیشن سربالا به بیماران در جلوگیری از افت اشباع اکسیژن خون شریانی - ۱۳۹۶/۶/۵ -