مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی سرطان:
:: miR-125 و miR-145 به صورت ترکیبی می توانند حساسیت سلولهای سرطانی A549 ریه به مهار کننده تیروزین کیناز EGFR را افزایش دهند - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: بررسی مارکر های مسیر مرگ سلولی می تواند برای تشخیص میزان فعالیت تومورهای هیپوفیز مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: کارایی جذب کربن نانوتیوب چند دیواره عامل دار شده برای نمونه برداری از تری کلرواتیلن در هوا ضروری است - ۱۳۹۷/۴/۴ -
:: فلزات سنگین ازجمله مس و سرب احتمالا ریسک فاکتورهای زمینه ساز سرطان معده می باشند. - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: بین ویروس پاپیلومای انسانی و سرطان پستان ارتباطی وجود ندارد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: بین ویروس پاپیلومای انسانی و سرطان پستان ارتباطی وجود ندارد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: ازدواج در سنین زیر 20 سال و تشیخص دیر هنگام سرطان در کاهش زمان بقاء بیماران سرطانی دهانه رحم نقش مهمی دارد - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: تولید نانوبادی علیه آنتی ژن DLL4 به عنوان یک بیومارکر سلول های بنیادی سرطانی. - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: تولید نانوبادی با کیفیت مناسب برای تشخیص و درمان سرطانهای لنفوسیت B. - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: ضرورت یکسان سازی و استاندارد سازی خدمات مشاوره ای معنوی برای بیماران مبتلا به سرطانِ که تحت شیمی درمانی قرار دارند. - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: در روند تشخیص و درمان بیماران مبتلا به HNSCC (سرطان اسکواموس سل سر و گردن ) جهش های دو ژن KRAS و BRAF بهتر است مورد توجه قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: استفاده از سولفات منیزیم در بیماران سرطانی که داروی دوکسوروبیسین مصرف میکنند موجب کاهش عوارض قلبی دارو میشود. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: BIRADS « سیستم داده و گزارش تصویربرداری پستان»در توصیف بهتر توده های انهنست (بدخیم) در ام آر آی پستان، باعث پایین آوردن گزارش های مثبت کاذب و اج - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: عصاره موسیر ایرانی می تواند به عنوان یک ماده موثر برای تولید دارو برای پیشگیری یا درمان تومور کبدی انسان در نظر گرفته شود - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: استفاده از فراورده های موضعی تهیه شده از عصاره جودوسر، می تواند در واکنشهای پوستی ناشی از پرتودرمانی موثر باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -
:: مهار سلول های سرطانی با نانو ذرات آهن حاوی متوترکسات وتاموکسیفن - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: اثر ضد سرطانی والقای آپوپتوز مشتقات جدید مهارکننده هیستون داستیلاز (HDACs)برسلول های سرطانی پروستات - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: دانشجویان دختر دانشگاه از آگاهی متوسطی درمورد سرطان پستان برخوردار هستند - ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ -
:: miR-21 و miR-222 می توانند به عنوان بیومارکرهای غیر تهاجمی در تشخیص سرطان معده به کار روند. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ -
:: سیس پلاتین می تواند باعث بهبود عملکرد کلیوی افراد مبتلا به سرطان گردد - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: حساس سازی سلول های سرطانی کبد HepG2 با استفاده از خاموش سازی ژن p53R2 به وسیله siRNA اختصاصی در مقابل داروی دوکسوروبیسین Suppression of p53R2 gene expression with specific - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: کاهش بروز و شدت اضطراب مرگ بیماران سرطانی با آموزش معنویت - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: اضطراب و تصویر بدنی پس از عمل ماستکتومی ریسک فاکتور ناتوانی ناشی از درد می باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: بررسی استفاده از پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان عوامل تعدیل کننده سیستم ایمنی در درمان سرطان - ۱۳۹۶/۹/۲۵ -
:: آنژیوژنز با تهاجم بافتی در بازال سل کارسینوما (نوعی تومور پوستی) ارتباط دارد. - ۱۳۹۶/۹/۵ -
:: یرولیدین-2-کربوکسامیدی احتمالا در کنترل سلولی زنده ماندن / آپوپتوز نقش دارد - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: ضرورت ثبت سرطان های شایع در کودکان: به عنوان راهکاری موثر در برنامه ریزی، پیشگیری و درمان - ۱۳۹۶/۶/۱۲ -