مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی سرطان:
:: miR-21 و miR-222 می توانند به عنوان بیومارکرهای غیر تهاجمی در تشخیص سرطان معده به کار روند. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ -
:: سیس پلاتین می تواند باعث بهبود عملکرد کلیوی افراد مبتلا به سرطان گردد - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: حساس سازی سلول های سرطانی کبد HepG2 با استفاده از خاموش سازی ژن p53R2 به وسیله siRNA اختصاصی در مقابل داروی دوکسوروبیسین Suppression of p53R2 gene expression with specific - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: کاهش بروز و شدت اضطراب مرگ بیماران سرطانی با آموزش معنویت - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: اضطراب و تصویر بدنی پس از عمل ماستکتومی ریسک فاکتور ناتوانی ناشی از درد می باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: بررسی استفاده از پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان عوامل تعدیل کننده سیستم ایمنی در درمان سرطان - ۱۳۹۶/۹/۲۵ -
:: آنژیوژنز با تهاجم بافتی در بازال سل کارسینوما (نوعی تومور پوستی) ارتباط دارد. - ۱۳۹۶/۹/۵ -
:: یرولیدین-2-کربوکسامیدی احتمالا در کنترل سلولی زنده ماندن / آپوپتوز نقش دارد - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: عصاره موسیر ایرانی می تواند به عنوان یک ماده موثر برای تولید دارو برای پیشگیری یا درمان تومور کبدی انسان در نظر گرفته شود - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: ضرورت ثبت سرطان های شایع در کودکان: به عنوان راهکاری موثر در برنامه ریزی، پیشگیری و درمان - ۱۳۹۶/۶/۱۲ -