مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی سنتی و حاشیه:
:: پماد ابوخلسا با وجود اینکه وسعت زخم را کاهش می دهد اما به نظر می رسد تفاوت چشمگیری با سایر مواد دارویی مورد استفاده در درمان زخم سوختگی ندارد. - ۱۳۹۷/۲/۸ -
:: پژوهش بر روی نظرات حکمای طب ایرانی در مورد وبا: پلی بین طب سنتی و دانش نوین پزشکی - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: پژوهش بر روی سموم و پادزهرهای معرفی شده در منابع طب ایرانی: پلی بین طب سنتی و پزشکی نوین - ۱۳۹۷/۱/۳۱ -
:: باتوجه به تحقیق صورت گرفته ترکیب عصاره گیاهی(آلوئه‌ورا، انزروت و زیتون ) تاثیر بسزایی بر زخم‌های سوختگی درجه2 در موش صحرایی نر از نظر شکل، ا - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: در این پژوهش تخم شوید نسبت به اکسی توسین تأثیر بهتری در پیشرفت روند زایمان داشته است. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: عصاره هیدروالکلی سنبله ای کرکدار باعث القای آپوپتوز و عدم تکثیر در رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی می شود - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: انجام حجامت عام باعث کاهش سموم بدن می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: مصرف قرص حاوی کندر و بادرنجوبه در افزایش حافظه سالمندان سالم موثر است. - ۱۳۹۶/۹/۵ -