مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی عمومی:
:: همراهی بین افسردگی و پوکی استخوان در سالمندان شهر امیرکلا - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: آیا بتادین توانایی جایگزینی داکسی سیکلین را برای استفاده در پلورودز شیمیایی دارد؟ - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: الگوی تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی رایج و استاندارد در بیماران تحت اعمال جراحی اورتوپدی و بررسی پیامد های بالینی آنها - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: عدم ارتباط بین ریتم شبانه‌روزی فشارخون با شدت نارسایی کلیه - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: بررسی همزمان عوامل مرتبط با فشارخون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک و کلسترول - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -