مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی غدد:
:: اسپیرولینا با اثرات هیپو لیپیدمیک و جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها میتواند گزینه مناسبی جهت مدیریت بیماری دیابت و جلوگیری از عوارض ناشی ا - ۱۳۹۷/۱/۳۰ -
:: درمان با لتروزول موجب افزایش قد نهایی در پسران مبتلا به تأخیر سرشتی رشد و بلوغ می شود. - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: القای دیابت بارداری در زاده های بالغ موش صحرایی سبب تغییرات ساختار، فراساختار و افزایش بیان معنی دار برخی ژن های هایپرتروفیک در سلول عضله قل - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: در اضافه وزن و چاقی شاخص TyG می تواند به عنوان ابزاری برای غربالگری IR در کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: گلوکز ناشتای مختل(قندخون ناشتای 100-125) به عنوان عامل خطر برای بیماری های قلبی عروقی است - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: ارتباط اجزای سندرم متابولیک و پیرگوشی - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: بررسی فاصله زمانی از شروع علایم قلبی تا انجام PPCI در بیماران انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ST مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا در در سال - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: افزایش میزان ویتامین د باعث کاهش سطح سرمی IGF-1 در مدل تجربی دیابت در موش می شود. - ۱۳۹۷/۱/۱۹ -
:: میزان سطوح سرمی TNF-α در دیابت بارداری بالاتر از بارداری سالم می باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: استفاده از هورمون تیروئیدی T3 و سلول بنیادی بند ناف برای درمان مارسایی خونرسانی مغز موش های آزمایشگاهی - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: بین بعضی پلی مورفیسم آنزیم پارااکسوناز1 و بیماری دیابت ملیتوس نوع 2 ارتباط معنی داری وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: ورزش باعث کاهش معنا دار گلوکز خون در رت های دیابتی می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: سطوح سرمی امنتین، کمرین و TNF-α در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری تفاوت معنی داری ندارد - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: بین سقط جنین و وجود آنتی بادی های ضد تیروئید در خون مادر ارتباط وجود ندارد. - ۱۳۹۶/۸/۲۲ -
:: غذای مصرفی بیماران مبتلا به دیابت از کفایت تغذیه ای مطلوب بر خوردار نیست. - ۱۳۹۶/۷/۲۹ -
:: از نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی داروی لووتیروکسین و کنترل رهایش دارو می توان جهت درمان بیماری کم کاری تیروئید استفاده نمود. - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: بررسی تأثیر مصرف مکمل ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بر سطوح سرمی پروتئین شوک حرارتی 27 HSP 27 و Kynurenineدر افراد مبتلا به دیابت نوع .II - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: بررسی کارآیی وتعیین بهترین آستانه میزان برداشت تکنسیوم تیروئید در پیش بینی عود شش ماهه پرکاری تیروئید پس از قطع درمان آنتی تیروئید بیماران - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: ارتباط ژنوتیپ های متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز، (MTHFR C677T) ، تیمیدیلات سنتاز (TYMS)، متیونین سنتاز (MTRA2756G)و متیونین سنتاز ردوکتاز (MTRRA66G) با خطر اب - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: آیا شاخص چاقی احشایی در پیش بینی ابتلا به دیابت بهتر از شاخص های تن سنجی عمل می کند؟ - ۱۳۹۶/۷/۴ -
:: اختلال عملکرد تیروئید در بین نوزادان بسیار کم وزن(VLBW )شایع است. - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: ممنوعیت مصرف همزمان ارلیستات و پیوگلیتازون - ۱۳۹۶/۵/۹ -