مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی فیزیکی و توانبخشی:
:: آزمون توجه روزانه ی کودکان از روایی و پایایی مناسبی در کودکان تهرانی برخوردار می باشد. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: ارائه ی تمرینات با استفاده از واقعیت مجازی می تواند در بهبود تعادل پویای کودکان فلج مغزی تاثیرگذار باشد. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: نسخه فارسی پرسشنامه مشارکت کودکان(CPQ) می تواند به عنوان یک ابزار روا و پایا برای ارزیابی مشارکت کودکان فلج مغزی 4 تا 6 ساله استفاده شود. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: استفاده از طب سوزنی به کاهش علایم بی قراری پا کمک می کند. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: دستگاه ارتعاش کل بدن می تواند باعث تسریع در دفع سنگ حالب گردد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: اثربخشی حرکت‌درمانی بر حرکت و توجه در کودکان با اختلال اتیسم - ۱۳۹۶/۸/۲۴ -
:: اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری بر نشانه‌های اختلالات درونی‌سازی - ۱۳۹۶/۸/۱۳ -
:: مقایسه اثربخشی تیپ کشکک و بریس کشکک همراه با برنامه تمرین‌درمانی بر میزان درد و سطح عملکرد زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: درمان شناختی-رفتاری منجر به بهبود عزت نفس و کیفیت زندگی سالمندان بستری شده دارای قطع عضو می گردد. - ۱۳۹۶/۷/۱۰ -