مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی کار:
:: بین مواجهه شغلی با سر و صدای بیشتر از 85 دسی بل در محیط کار و میزان شیوع سندروم متابولیک ارتباط وجود دارد. - ۱۳۹۷/۹/۲۷ -
:: سندروم تونل کارپال (نشانگان مجرای مچ دستی) از تحت فشار قرار گرفتن عصب مدین (عصب میانی درشبکه بازویی) ایجاد می شود. - ۱۳۹۷/۷/۲ -
:: سیستم های نظارت بر سلامت شغلی موجود باید بازنگری شده و گسترش پیدا کند و برای این امر نیاز به روش های مطالعاتی دقیق تر وجود دارد. - ۱۳۹۷/۶/۲۷ -
:: افراد سیگاری در معرض خطر بیشتری جهت افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا در محیط کار هستند. - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: بیش از نیمی از کارگران واحدهای صنعتی شهر کرمانشاه از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار نبوده و دارای مشکلات خواب بودند - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: تاثیر داشتن نگرش ایمنی مناسب با کاهش میزان حوادث شغلی دکل بندان - ۱۳۹۷/۴/۹ -
:: سیستم هشدار دهنده لامسه ای: راهکاری جدید برای کاهش زمان واکنش ترمز زدن در خودروها - ۱۳۹۷/۴/۹ -
:: مداخلات ارگونومی مشارکتی مبتنی بر آموزش می تواند نقش مهمی در کاهش اختلالات عضلانی اسکلتی داشته باشد. - ۱۳۹۷/۲/۳۰ -
:: آموزش پرستاران جهت اصلاح الگوی فعالیت های کاری می تواند نقش مهمی در کاهش اختلالات عضلانی اسکلتی داشته باشد. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: پژوهش های بیشتری برای شناسایی مواجهه(های) منجر به آسیب DNA میتوکندری در کارگران صنایع ریخته گری لازم است - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: از پارامترهای خونی می توان به عنوان یک شاخص مهم در پیش بینی سندروم متابولیک استفاده نمود. - ۱۳۹۶/۸/۲۰ -
:: اندیکاتورهای سندروم متابولیک در ایجاد افت شنوایی احتمالا موثر می باشند. - ۱۳۹۶/۸/۲۰ -