مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی کلیه و مجاری ادراری:
:: اثرات مداخلات جراحی پروستات بر سطوح آنتی ژن اختصاصی پروستات کل(tPSA ) و آنتی ژن اختصاصی پروستات آزاد (fPSA ) - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ -
:: عزت نفس بیماران تحت درمان با همودیالیز پایین تر از گیرندگان پیوند کلیه است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -
:: سطح اسید ریبونوکلئیک اینترلوکین 17 ادراری در بیماران پیوند کلیه باعملکرد پایدار کلیه پیوندی ارتباط معکوس دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ -
:: ناکچوری و پلی‌اوری شبانه در دریافت‌کنندگان پیوند کلیه شایع است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: پیش بینی سریعتر آسیب کلیوی با اندازه گیری مارکرهای سرمی IL10 و NGAL و MCP1 - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: کتوفول در درمان درد شدیدحاد سنگ مجاری ادراری موثر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: عصاره اسفند دارای اثرات مثبتی در مقابل انقباضات بافت حالب انسان در شرایط آزمایشگاهی می باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: میزان بقای بیماران کلیوی مرحله ی انتهایی تحت همودیالیز منطقه ی سیستان، 6.36% است. - ۱۳۹۶/۹/۲۶ -
:: پرسشنامه فارسی نشانه های دستگاه ادراری زنان Bristol ، ابزار مناسبی برای بررسی اختلالات دستگاه ادراری زنان می باشد. - ۱۳۹۶/۷/۱۲ -
:: تهیه نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران با مشکلات مجرای تحتانی ادرار (ICIQ-LUTS.QoL) - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: سیستاتین C بعنوان یک مارکر بعد از پیوند کلیه در مقایسه با کراتینین بهتر عمل می کند - ۱۳۹۶/۶/۱۲ -
:: بیشترین فراوانی سنگهای سیستم ادراری که تحت دستگاه سنگ شکن برون اندامی قرار گرفتند، سنگهای کالیس می باشند. - ۱۳۹۶/۶/۸ -
:: بیماری زمینه‌ای نسبت مصرف داروهای پیوند کلیه، را می‌توان یکی از علل ابتلا به نکروز اوسکولار نکروزیس دانست. - ۱۳۹۶/۶/۵ -