مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی هسته ای:
:: اثر حفاظتی استخوان ناحیه فک بر دوز دریافتی اشعه توسط غدد بزاقی چگونه است؟ - ۱۳۹۷/۳/۱۳ -
:: تصاویر دقیقه 5 پس از شروع تصویربرداری، بهترین عملکرد را در تفکیک بیماران عدم رد پیوند و رد پیوند کلیه دارد. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: ارتباط دزیمتری با محل تومور و نحوه قرارگیری دقیق پلاک بر روی تومور - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: نرم افزار تحلیل تصاویر SPM: منبعی موثر در جهت تکمیل ارزیابی‌های بصری در عملکرد مغز - ۱۳۹۶/۵/۲۳ -