مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی هسته ای:
:: تصویربرداری کمّی اسپکت مغزی می‌تواند مکملی برای تصویربرداری کمّی MRI باشد. - ۱۳۹۸/۱/۳۱ -
:: اثر حفاظتی استخوان ناحیه فک بر دوز دریافتی اشعه توسط غدد بزاقی چگونه است؟ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ -
:: تشخیص زودرس و افزایش شانس درمان پذیری سرطان روده بزرگ باتصویر برداری هسته ای با رادیوداروی 99mTc-HYNIC-D(LPR) - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: اسکن هسته‌ای ارزش تشخیصی به مراتب بالاتری نسبت به نوار قلب دارد. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: در بیماران کلیوی تحت دیالیز روش دگزا برای محاسبه حجم توده استخوانی روش مطمئن تری نسبت به بیوامپدانس می باشد. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: تصاویر دقیقه 5 پس از شروع تصویربرداری، بهترین عملکرد را در تفکیک بیماران عدم رد پیوند و رد پیوند کلیه دارد. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: ارتباط دزیمتری با محل تومور و نحوه قرارگیری دقیق پلاک بر روی تومور - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: نرم افزار تحلیل تصاویر SPM: منبعی موثر در جهت تکمیل ارزیابی‌های بصری در عملکرد مغز - ۱۳۹۶/۵/۲۳ -